Şedinţă de guvern - miercuri; Va fi aprobată înfiinţarea Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti / Alte proiecte de pe ordinea de zi
Data publicării:
Autor: Andrei Itu
WhatsApp
foto gov.ro
foto gov.ro
Guvernul va aproba în şedinţa de miercuri un proiect de lege privind înfiinţarea unei noi instituţii de învăţământ superior - Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti -, în urma fuziunii prin comasare a Universităţii Politehnica din Bucureşti cu Universitatea din Piteşti.

În expunerea de motive se arată că pentru realizarea proiectului de fuziune prin comasare, cele două instituţii de învăţământ superior au în vedere, între altele, realizarea următoarelor deziderate:

mobilizarea ecosistemelor locale şi regionale, precum şi dezvoltarea de parteneriate solide cu organizaţii de cercetare, actori din domeniul inovării, finanţatori şi agenţi economici şi sociali, autorităţile locale, regionale şi naţionale; dezvoltarea infrastructurii şi adoptarea de noi instrumente pedagogice pentru a oferi experienţe de învăţare flexibile şi de scurtă durată care să pregătească tinerii pentru mediul economico-social, într-o piaţă a muncii aflată în continuă schimbare, care trebuie să răspundă provocărilor globale actuale;

sporirea capacităţii de inserţie profesională; utilizarea în comun a resurselor, de tipul structuri, laboratoare, platforme, precum şi a altor componente organizatorice în scopul îmbunătăţirii gestionării şi eficienţei acestora; eficientizarea utilizării activelor universitare şi a resurselor financiare, precum şi pentru reducerea cheltuielilor; sporirea atractivităţii la nivel naţional şi internaţional şi pentru oportunităţi extinse de predare şi cercetare; valorificarea oportunităţilor de a întreprinde activităţi de colaborare internaţionale.

În şedinţa de guvern va fi aprobat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de faptul că la data adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă sunt în risc de decomitere aproximativ 9,2 miliarde de euro pe de-o parte aferente perioadei de programare 2014-2020.

Printr-o altă ordonanţă de urgenţă va fi aprobată modificarea şi completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România.

'Prin proiect se are în vedere modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice în sensul abilitării Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări în vederea dezvoltării unei platforme informatice care să permită cetăţenilor atât încheierea prin mijloace electronice a actelor juridice translative de proprietate ce au drept obiect vehicule, cât şi încărcarea acestora în cadrul platformei în cazul în care acestea au fost încheiate în alte modalităţi, dar şi să efectueze demersurile necesare declarării, la organul fiscal competent, a dobândirii/înstrăinării vehiculelor, respectiv demersurile necesare înmatriculării/radierii din circulaţie a acestora', se arată în nota de fundamentare.

 

Va fi aprobat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

 

'Prezentul proiect de act normativ prevede o dispoziţie prin care Lista cu drumurile care asigură legătura cu obiectivele de interes naţional pentru apărare se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului apărării naţionale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi se actualizează, o dată la 3 ani', se arată, între altele, în nota de fundamentare.

Executivul va aproba şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la articolul 2 alineat (1) din OUG nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional.

'Măsurile propuse a fi adoptate prevăd extinderea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio pentru transmiterea terestră a programelor publice de radiodifuziune în benzile de unde lungi (148,5-283,5kHz), unde medii (526,5-1606,5kHz), unde scurte (2,3- 26,1MHz) şi unde ultrascurte (88-108MHz) până la data de 31.12.2030.

Titularul care transmite programele publice de radiodifuziune îndeplineşte un serviciu public constând în asigurarea continuităţii dreptului la informare a populaţiei, la nivel naţional, în regim liber - free-to-air (necriptat şi necondiţionat de calitatea de abonat/client al unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice)', conform notei de fundamentare.

Printr-o hotărâre, Guvernul va aproba Strategia naţională pentru dezvoltarea pieţei de capital din România pentru perioada 2023-2026.

'În vederea obţinerii rezultatelor scontate, ţinând cont de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României în urma crizei provocate de pandemia COVID-19, aprobat de Consiliul UE în 28 octombrie 2021, Strategia naţională pentru dezvoltarea pieţei de capital din România pentru perioada 2023 - 2026 a fost conturată în jurul a nouă obiective generale care se împart în mai multe obiective specifice.

Planul include o secţiune care se concentrează în mod special pe schemele de ajutor pentru sectorul privat, care se adresează companiilor care doresc să se listeze public şi să îşi diversifice sursele de finanţare. O piaţă de capital care funcţionează bine, care poate mobiliza fonduri şi le poate aloca în mod productiv va fi deosebit de importantă în perioada de redresare după această criză', se spune în nota de fundamentare.

Tot prin hotărâre, va fi completată HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie. Guvernul va aproba şi acordarea unor ajutoare de urgenţă, printr-o altă hotărâre.

Astfel, se vor aloca ajutoare de urgenţă în sumă totală de 1.867.500 lei pentru sprijinirea unui număr total de 423 familii şi persoane singure care se află în situaţii de necesitate cauzate de incendii, alunecări de teren ori situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială, în vederea ameliorării situaţiei socio-materiale, de locuit şi de sănătate ale acestora.

Va fi aprobată, prin hotărâre, şi Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental'.

 

Un alt proiect de hotărâre prevede aprobarea Ghidului carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate. Pe agenda şedinţei figurează şi proiecte de hotărâri privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi. Executivul va adopta şi un memorandum privind aprobarea negocierii şi semnării Programului de Cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei.

Un alt memorandum vizează negocierea Memorandumului de Cooperare dintre Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Interne şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Departamentul de Securitate Internă, Serviciul pentru Imigrări şi Vamă, Agenţia de Investigaţii de Securitate Internă privind Unitatea de Investigaţii Criminale Transfrontaliere.

Pe linia cooperării cu SUA, Executivul va decide, tot prin memorandum, cu privire la aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii cu privire la ofiţerii de legătură. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?
pixel