Cum se trec corect notele şi când se motivează absenţele în catalogul digital
Autor: Liana Ganea | Publicat pe: 13 sep 2022, 15:37
WhatsApp
Foto: Freepik
Foto: Freepik
Profesorii sunt obligați să noteze zilnic absențele elevilor în rubricile rezervate la fiecare disciplină, potrivit unor norme pentru completarea catalogului clasei. Documentele precizează că învățătorul sau dirigintele trebuie să întocmească catalogul clasei, în primele în primele zile după deschiderea anului școlar. Vezi mai jos cum pot fi motivate absențele.

Amintim că, pentru anul școlar 2022-2023 sunt noi modele de cataloage școlare și de carnete de elev. Acestea au fost publicate de Ministerul Educației din luna iulie. 

Cum se face motivarea absențelor

Motivarea absenţelor se face de învăţător sau diriginte, prin încercuirea acestora cu cerneală albastră, pe baza documentelor prezentate de elevi/părinţi. De menționat este că absenţele puse elevilor care au întârziat la orele de curs din cauze obiective se motivează la sfârşitul orei de către profesorul respectiv.

Scoaterea catalogului fizic din unitatea de învăţământ este interzisă

Potrivit noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, dirigintele informează părinții sau reprezentanții legali, dacă elevul are obsențe nemotivate. Informarea se face în scris, iar numărul acestora se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei unități de învățământ.

Iată ce prevede art 94 alin (1) din ROFUIP 2022: „Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absență. Absența se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu este prezent la ora de curs și nu poate fi folosită drept mijloc de coerciție”.

„În cazul elevilor minori, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a prezenta personal învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său”, conform ROFUIP.

Care sunt actele medicale pe baza cărora se motivează absențele

La art. 94 alin. (4) din regulamentul-cadru apare că „actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat medical/foaie de externare/ scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor”.

Cum se trec notele 

Pentru învățământul primar, elevii primesc calificative (foarte bine, bine, suficient și insuficient), iar acestea sunt trecute în catalog cu cerneală albastră, fiind trecută ziua și luna. Notele elevilor din învățământul gimnazial și liceal, de la 1 la 10, se trec în cifre, tot cu cerneală albastră, conform normelor menționate. Exemplu: 7/8 X

Numărul notelor pentru fiecare disciplină

Cu noile modificări aduse structurii anului școlar (5 module de învățare în loc de 2 semestre), notele vor fi puse de profesor în funcție de numărul de ore alocat săptămânal disciplinei.

Profesorii vor decide câte note acordă elevului pe an, în funcție de numărul de ore prevăzut în planul cadru, pe regula minimum N+3 note, unde N este numărul de ore alocat pe săptămâna disciplinei în planul-cadru. Astfel, va fi încheiată o singură medie anuală.

Cum se trec și se calculează mediile în catalog

Potrivit Ministerului Educației, mediile se trec în cifre şi litere, cu cerneală roşie. Pentru clasele I-IV, calificativele anuale pe discipline se trec cu cerneală roşie.

„La fiecare disciplină de studiu/modul, se încheie o singură medie, calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament, prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului”, conform art. 109 alin. (1) din ROFUIP.

Citeşte mai mult pe Edupedu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
DC Media Group Audience
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?