Până când mai pot profesorii să depună dosarul pentru gradația de merit / Calendarul complet pe 2024
Data actualizării:
Data publicării:
Autor: Liana Ganea
WhatsApp
foto: Freepik
foto: Freepik
Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2024, după cum se arată în metodologia publicată în Monitorul Oficial.

Profesorii, directorii și personalul didactic auxiliar care doresc să obțină gradația de merit pentru o perioadă de 5 ani sunt invitați să depună dosarele la secretariatele școlilor în intervalul 13-21 mai 2024. Informația a fost comunicată de Edupedu.ro, care a menționat că până pe 10 mai, inspectoratele școlare au avut responsabilitatea de a aproba numărul de locuri disponibile pentru gradația de merit în anul 2024.

Conform unui document emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), pentru anul școlar 2024-2025, personalul didactic auxiliar nu a fost inclus în lista pentru acordarea gradațiilor. Aceasta este a doua oară consecutivă când personalul auxiliar nu primește nicio gradație, în ciuda prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198 din 2023, care nu exclude nicio categorie de personal de la acest beneficiu salarial.

Ce documente sunt necesare la dosar

Art. 9 – „(1) Dosarul în vederea participării la concursul pentru acordarea gradației de merit se întocmește de către fiecare candidat și cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opis:

a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității/instituției de învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;

b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul școlar, în care candidatul își precizează opțiunea;

c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați;

d) adeverință de vechime în învățământ;

e) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;

f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;

g) declarația pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit, elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează.”

Calendarul pentru acordarea gradațiilor de merit 2024

1. Depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică – Perioada: 13—21 mai 2024

2. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/ registratura inspectoratului școlar/Ministerului Educației, în cazul Palatului Național al Copiilor – Perioada: 22—23 mai 2024

3. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestei liste la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Național al Copiilor – Perioada: 24 mai—12 iunie 2024

4. Depunerea/Transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite – Perioada: 13— 14 iunie 2024

5. Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației, în cazul Palatului Național al Copiilor – Termen: 17—28 iunie 2024

6. Înaintarea la Ministerul Educației a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum și a listelor cu personalul didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradației de merit – Termen: până la 4 iulie 2024

7. Emiterea ordinului ministrului educației pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit – Termen: până la 9 august 2024

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?
pixel