Tabere studențești 2024. Ce condiții trebuie să îndeplinească tinerii care vor să meargă într-un sejur gratuit la munte, mare sau în Delta Dunării
Data publicării:
Autor: Liana Ganea
WhatsApp
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres
Înscrierile au început deja!

Studenții fără restanțe la examene se pot înscrie până vineri, 14 iunie, la tabere studențești de vară organizate de Ministerul Familiei (MFTES), potrivit unui comunicat al instituției. Taberele încep pe 14 iulie și țin până pe 2 septembrie, în 9 serii de câte o săptămână. Sunt disponibile 5.000 de locuri, potrivit centralizatorului publicat de Facultatea de Studii Europene a Universătiții Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca.

Perioada de desfășurare a taberelor studențești de vară este 14.07 – 02.09.2024, structurată pe serii, astfel:

seria I: 14-19.07.2024

seria II: 19-24.07.2024

seria III: 24-29.07.202

4seria IV: 29.07 – 03.08.2024

seria V: 03-08.08.2024

seria VI: 08-13.08.2024

seria VII: 13-18.08.2024

seria VIII: 18-23.08.2024

seria IX: 23-28.08.2024

seria X: 28.08 – 02.09.2024

Informarea, înscrierea, selecția și definitivarea listelor cu studenții beneficiari se va face după următorul calendar, potrivit MFTES:

- transmiterea de către universități a metodologiei și documentației aferente facultăților, afișarea la loc vizibil și pe site-ul propriu: 17.05.2024

- perioada de depunere a cererilor: 27.05 – 14.06.2024

- desemnarea comisiei de selecție a studenților beneficiari și a comisiei de soluționare a contestațiilor și afișarea componenței acestora, precum și a datelor de întrunire a acestora: 14.06.2024

- întocmirea listelor cu studenții care au depus cerere, selectarea acestora conform art. 15 din metodologie și afișarea acestora: 17.06.2024

- întrunirea comisiei de selecție: 18-19.06.2024

- afișarea procesului verbal de selecție a studenților și a listelor cu studenții selectați: 20.06.2024

- perioada de depunere a contestațiilor: 21-23.06.2024 (online pe adresele de email ale structurilor academice)

- întrunirea comisiei de soluționare a contestațiilor și soluționarea acestora: 25-26.06.2024

- afișarea listelor finale: 27.06.2024

- întâlnirea comisiilor de selecție cu studenții beneficiari ai taberelor studențești: 01-02.07.2024

- afișarea listelor de studenți beneficiari ai taberelor, listelor de rezervă, precum și locațiile și perioadele de desfășurare: 03.07.2024

- transmiterea de către facultăți, către universități, a documentelor conform art.29 din metodologie: 03.07.2024

- transmiterea către CCS/CCSS Tei a documentelor conform art. 31 din metodologie: 05.07.2024.

Cine poate beneficia gratuit de loc în tabără

„Art. 4 (1) Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanțelor de
vară și de iarnă, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe
universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii universitare de licență, la programul de studii universitare de masterat și doctorat;

b) Sunt integraliști respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;

c) Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit.a) din Legea nr. 350/2006 Legea Tinerilor.

(2) În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul de student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecție specifice.

(3) Studenții care se află în an terminal pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești, chiar dacă au susținut toate examenele privind finalizarea studiilor.

Art. 5. (1) Categoriile de beneficiari ai taberelor studențești sunt:

a) cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (în limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților;

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2023-2024 [N. Red. în metodologia 2024 a rămas anul universitar trecut, specificat în metodologia 2023], în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit.a);

c) studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și care s-au evidențiat prin activitățile cultural – artistice desfășurate. Aceștia vor fi selectați de către CCS/CCSS Tei pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Din comisie vor face parte și studenții din consiliile de administrație ale CCS/CCSS Tei. Criteriile de selecție a studenților beneficiari, precum și numele beneficiarilor, facultatea și universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale CCS/CCSS Tei, cel târziu cu 7 zile înaintea începerii primei serii de tabără;

d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite, pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Criteriile de selecție a studenților beneficiari, precum și numele beneficiarilor, vor fi postate pe site-urile federațiile studențești, cel târziu cu 14 zile înaintea începerii primei serii de tabără

e) în situația în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuți la lit.a) nu se ocupă, acestea vor fi redistribui beneficiarilor prevăzuți la lit.b);

f) în situația în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuți la lit. b) și c) nu se ocupă, după aplicarea art. 5 alin. (1), lit. e), acestea vor fi redistribuite beneficiarilor prevăzuți la lit. d)”, potrivit regulamentului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
pixel