Conținutul articolului îl regăsiți mai jos.
Autor: Mihai Ciobanu | Publicat pe: 04 dec 2020 / 09:31
Şedinţă Guvern 4 decembrie. Lista proiectelor supuse aprobării
Sala de ședințe a Guvernului de la Palatul Victoria    Foto: Crișan Andreescu
Agenda şedinţei Guvernului României din 4 decembrie 2020.

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/OUG-3.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/OUG.pdf

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială aprobate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/OUG-2.pdf

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind digitalizarea raporturilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/OUG-1.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iulie 2020 şi la Paris la 26 august 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" şi pentru modificarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 1454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 14 septembrie 2020 şi la Paris la 24 septembrie 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-1.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România runda 2020, precum şi a măsurilor privind implementarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HGANEXENF-1.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HGANEXENF-2.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-2.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii"Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a Departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-3.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-4.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru implementarea Pactului Civil în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a Uniunii Europene
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/NFHG.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 630/2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului de înzestrare "Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-5.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 961 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-6.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de ghips din perimetrul LEGHIA VEST-NADĂŞU, judeţul Cluj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HGANEXA.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a reevaluării acestora precum şi a datelor de identificare pentru unele din acestea, după caz
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HGANEXA-1.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Asigurare Logistică Integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Protecţie Internă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/NFHG-1.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mr. Constantin Ene" al judeţului Bacău
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/NFHGANEXA.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul Unităţii Militare 0623 Braşov"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-7.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/NFHG-2.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii "Mărirea capacităţii de transport a aducţiunii Gura Râului - Sibiu şi lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Judeţul Sibiu" precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-8.pdf

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea Raportului naţional periodic privind implementarea Pactului Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/MEMO.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Redimensionarea şi modernizarea reţelei consulare a României. Stadiul actual şi perspective de acţiune pentru perioada 2021-2025
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-1.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Proiectul "Sistem naţional de protecţie a infrastructurilor IT&C de interes naţional împotriva ameninţărilor provenite din spaţiul cibernetic"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-2.pdf

4. MEMORANDUM cu tema: acord de principiu privind contractarea de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut, în valoare de circa 100 mil. EUR, pentru susţinerea proiectului "Şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-3.pdf

5. MEMORANDUM cu tema: "Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalităţii organizate şi a altor infracţiuni grave"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-4.pdf

IV. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020- 2 decembrie 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/INFORMARE.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?
Crossuri parteneri
DCBusiness.ro
DCBusiness.ro
DCMedical.ro
DCMedical.ro
StiriDiaspora.ro
StiriDiaspora.ro
DefenseRomania.ro
DefenseRomania.ro
Spectacola.ro
Spectacola.ro