Parteneriatul Strategic Japonia-România. Editorial semnat de Ambasadorul Japoniei în România, Hiroshi Ueda: Împreună construim punți și ne apărăm valorile
Autor: Editorial semnat de Ambasadorul Japoniei în România, Hiroshi Ueda | Publicat pe: 07 Martie 2023, 15:08
WhatsApp
La Tokyo, Președintele României, Dl. Klaus Iohannis, a semnat, împreună cu Premierul Japoniei, Dl. Fumio Kishida, Declarația privind Parteneriatul Strategic bilateral. Aceasta este o etapă istorică în relațiile dintre țările noastre. Anul trecut, Președintele Iohannis remarca, sugestiv: „În momentul de răscruce actual la nivel global, nu distanțele geografice contează, ci apropierea valorilor și acțiunea în sprijin reciproc, atunci când este nevoie”. În timpul mandatului meu în România, am constatat că, deși suntem departe geografic, apropierea dintre popoarele noastre este autentică, deoarece împărtășim aceleași valori: libertate, democrație, respectarea drepturilor omului și statul de drept. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și alte provocări globale pun sub presiune valorile noastre, iar noi avem datoria de a le apăra împreună.  

Am ajuns la București într-o zi de decembrie, cu zăpadă, în anul 2020. Luminile de Crăciun erau deja aprinse, dar oamenii nu păreau prea veseli - eram în mijlocul pandemiei de Covid 19. Eram foarte curios în legătură cu această țară cu o economie dinamică și în creștere rapidă, care a aderat la NATO și la UE. Încă de la primele întâlniri, am fost uimit de pasiunea interlocutorilor mei pentru Japonia și de ospitalitatea lor.  Într-un fel, m-am simțit ca acasă: în toate celelalte țări pe care le-am vizitat, nu am auzit rostit cuvântul "konnichiwa" (Bună ziua!) atât de des ca în România. Nu doar omologii mei, ci și tinerii m-au impresionat prin cât de deschiși sunt, câte limbi străine vorbesc și cât de interesați sunt să își lărgească orizontul și să iasă din zona de confort. Aceste experiențe m-au convins că România are un viitor foarte luminos.

2. -imagine fara descriere- (ambueda_1_46763900.jpg)

România este o democrație tânără, un membru important al UE și NATO si împărtășește valori similare cu Japonia. De la semnarea, în 2013, a "Declarației Comune privind Parteneriatul Reînnoit între Japonia și România", relațiile dintre țările noastre au avansat într-un ritm accelerat. Anul 2021 a marcat 100 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări. Anul 2023 marchează îndeplinirea promisiunii de a aduce relațiile bilaterale la nivelul de Parteneriat strategic, pe care regretatul Prim-ministru Shinzo Abe a discutat-o cu Președintele Klaus Iohannis în timpul vizitei sale în România, prima a unui șef al Guvernului Japoniei, în 2018.

Obiectivul Parteneriatului Strategic este de a crea cadrul pentru intensificarea dialogului politic și de securitate, a cooperării economice și în domeniul dezvoltării, precum și în domeniile culturii, științei și tehnologiei, cercetării și dezvoltării, inovării și contactelor interumane. Sperăm că acest lucru va servi drept catalizator pentru a stimula comerțul și afacerile între țările noastre, investițiile japoneze în România și schimburile interumane.

3. -imagine fara descriere- (ambueda_3_74531500.jpg)

Companii japoneze sunt deja aici. Mai mult de 110 firme nipone își desfășoară activitatea în România, creând peste 40.000 de locuri de muncă. În plus, suntem implicați în multe dintre proiectele emblematice ale României, cum ar fi Podul de la Brăila, cel mai mare pod suspendat din România și al treilea ca lungime din UE, construit de un parteneriat care include compania japoneză IHI. Un alt exemplu important al cooperării noastre este calea de acces la Aeroportul Internațional București, așa-numita linie de metrou M6, care va fi construită cu finanțare japoneză. 

În domeniile culturii, artelor și sportului, popularitatea Japoniei este remarcabilă, incluzând limba japoneză, literatura, artele marțiale, ceremonia ceaiului, cultura pop, anime și manga. Respectul pentru cultura celuilalt este reciproc. Participarea artiștilor de teatru japonezi la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a devenit un spectacol obișnuit în fiecare an, în luna iunie.

4. -imagine fara descriere- (captura-de-ecran-din-2023-03-07-la-15-06-49_09777600.jpg)

În noul context internațional, marcat de invazia Rusiei în Ucraina, semnarea Parteneriatului Strategic capătă o semnificație și mai mare. Națiunile care gândesc la fel trebuie să fie unite. Invazia este absolut inacceptabilă și zdruncină fundamentele ordinii internaționale bazate pe statul de drept. Japonia a pus rapid în aplicare sancțiuni împotriva Rusiei și a promis un ajutor total de 7,1 miliarde USD pentru Ucraina, România, Republica Moldova și alte țări vecine. Continuăm să fim alături de dumneavoastră. Respingem orice încercare de a schimba unilateral status quo-ul prin forță sau coerciție în orice regiune.

5. -imagine fara descriere- (captura-de-ecran-din-2023-03-07-la-15-09-58_90715300.jpg)

România, în calitate de membru esențial al Flancului estic al NATO și al formatului București 9, a răspuns admirabil, oferind asistență refugiaților, sprijinind transporturile de cereale ucrainene, înființând un hub umanitar la Suceava, furnizând energie și asistență financiară Republicii Moldova și multe altele. În special, am fost martori la primirea călduroasă făcută refugiaților ucraineni de către poporul român. Acest lucru îmi amintește de modul în care, imediat după Marele Cutremur din estul Japoniei din 2011, prietenii noștri români i-au invitat pe copiii din Fukushima în România pentru a le alina suferința.

Cu mult înainte de începerea invaziei, într-o după-amiază de august 2021, în adierea plăcută a brizei pe Dunăre, am sărbătorit împreună cu prietenii noștri români atât aniversarea a 100 de ani de relații diplomatice între cele două țări, cât și inaugurarea construcției principale a podului de la Brăila, nu departe de granița cu Ucraina. În acel moment, vântul a înălțat steagurile Japoniei și României deasupra podului. Astăzi, odată cu semnarea parteneriatului nostru strategic, construim împreună o altă punte solidă.

Vedeți și versiunea în limba engleză:

Japan - Romania Strategic Partnership: Together we build bridges and defend our values

Op-Ed by the Ambassador of Japan to Romania, Hiroshi Ueda

7 March 2023

In Tokyo, President of Romania, Mr. Klaus Iohannis has just signed the bilateral Strategic Partnership Statement together with Prime Minister of Japan, Mr. Fumio Kishida. This is a historic milestone in the relations between our countries. Last year President Iohannis eloquently said that „it is not the geographical distance that matters, but the proximity of values and the ability to act in mutual support when needed.” During my mandate in Romania, I have found that, while we might be geographically far apart, the closeness between our peoples is genuine, because we share the same values: freedom, democracy, respect for human rights, and the rule of law. Russia's aggression against Ukraine and other global challenges are putting our values under pressure, and we have to defend them together.

I arrived in Bucharest on a snowy December day in 2020. The Christmas lights were already on, but people did not look too cheerful - we were in the middle of a Covid 19 pandemic. I was very curious about a country with a vibrant and fast-growing economy that joined NATO and the EU. From the very first meetings, I was amazed by my interlocutors' passion for Japan and by their hospitality.  In a way, I felt at home: In all the countries I have ever visited, I have never heard the word "konnichiwa" (Buna ziua!) as often as in Romania. Not only my counterparts but also young people impressed me with how open they are, how many languages they speak, and how interested they are in broadening their horizons and getting out of their comfort zones. These encounters made me convinced that Romania has a very bright future. 

Romania is a young democracy, an important member of the EU and NATO, and shares the same values with Japan. Since signing the "Joint Statement on the Renewed Partnership between Japan and Romania" in 2013, the relations between our two countries have been moving forward at an accelerated pace. The year 2021 marked the 100th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries. The year 2023 marks the fulfillment of a promise to bring bilateral relations to the level of a strategic partnership, which the late Prime Minister Shinzo Abe discussed with President Klaus Iohannis during his visit to Romania in 2018 as Japan's first Prime Minister. 

The objective of the Strategic Partnership is to create a framework for facilitating increased political and security dialogue; economic and development cooperation; as well as culture, science and technology, research and development, innovation, and people-to-people contacts. We hope this will serve as a catalyst to boost trade and business between our countries, Japanese investment in Romania, and people-to-people exchanges.

Japanese companies are already here. More than 110 Japanese companies are operating in Romania, creating more than 40,000 jobs. In addition, we are involved in many of Romania's flagship projects, such as the Braila Bridge, the largest suspension bridge in Romania and the third longest in the EU, which is being built by a partnership that includes the Japanese company IHI. Another prime example of our cooperation is the access railway to Bucharest International Airport, the so-called M6 metro line, which will be built with Japanese funding. 

In the fields of culture, arts, and sports, the popularity of Japan is remarkable, including the Japanese language, literature, martial arts, tea ceremony, pop culture, anime, and manga. The respect for each other’s culture is mutual. The participation of Japanese theatre artists in the Sibiu International Theatre Festival has become a regular spectacle every June.

In the new international context, marked by Russia's invasion of Ukraine, the signing of the Strategic Partnership takes on even greater significance. Like-minded nations need to unite with each other. The invasion is absolutely unacceptable and shakes the very foundations of the international order based on the rule of law. Japan has swiftly implemented sanctions against Russia and pledged a total of USD 7.1 billion in aid to Ukraine, Romania, the Republic of Moldova, and other neighbouring countries. We continue to stand with you. We reject any attempts to unilaterally change the status quo by force or coercion in any region.

Romania, as a key member of NATO's Eastern Flank and the Bucharest 9 format has responded admirably, providing assistance to refugees, supporting Ukrainian grain shipments, setting up the humanitarian hub in Suceava, providing energy and financial assistance to the Republic of Moldova, and many more. In particular, we have witnessed the warm welcome given to Ukrainian refugees by the Romanian people. This reminds me of how, immediately after the Great East Japan Earthquake in 2011, our Romanian friends invited the children of Fukushima to Romania to alleviate their suffering. 

Long before the invasion began, on an August afternoon in 2021, with the Danube river breezing gently, we celebrated together with our Romanian friends, both the 100th anniversary of diplomatic relations between our two countries and the inauguration of the main construction of the Braila Bridge, not far from the Ukrainian border. At that moment, the wind rustled on the river and the flags of Japan and Romania were raised high above the bridge. Today, with the signing of our strategic partnership, we are building another robust bridge together.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
DC Media Group Audience
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?