Managerii de teatre din București, controlați de PMB. Cum răspunde Primăria la criticile care au EXPLODAT după evaluarea controversată
Autor: Roxana Neagu | Publicat pe: 07 mai, 17:14
WhatsApp
foto Facebook Nicușor Dan
DCNews a transmis o solicitare de presă către Primăria Municipiului București legat de evaluarea managerilor de teatru. 

Vă lăsăm mai jos solicitarea DCNews și răspunsul Primăriei Municipiului București:

Solicitarea DCNews: 

Corpul de Control al Primarului General a controlat managementul teatrelor din București, după ce unii dintre manageri au contestat evaluările pentru anul 2020 (evaluări efectuate abia în 2022, nu în 2021, cum prevede legea). Până în prezent nu au fost publicate rezultatele controlului. De ce a fost trimis doar la acei manageri care au contestat evaluările Corpul de Control? Poate fi considerată această practică amenințare sau o formă de presiune? De ce a fost trimis Corpul de Control doar în momentul apariției contestațiilor?

Direcției de Cultură îi sunt reproșate o serie de nereguli, atât de presă, cât și de managerii evaluați. De exemplu, nu s-a comunicat celor evaluați componența comisiei de contestații, iar membrii comisiei de soluționare a contestațiilor au fost numiți la data de 09.02.2022, prin Dispoziția Primarului General nr. 134, deci nu puteau soluționa retroactiv, respectiv la data de 08.02.2022, contestația formulată de Marinela Țepuș și depusă la Registratura PMB la data de 03.02.2022.

G Ad:

Cheltuielile pentru evaluarea teatrelor au fost de cca. 300.000 euro. Care este justificarea? Cât au încasat membrii comisiilor, este corect ca dna. Fedorca, cea care coordonează/conduce teatrele, să facă parte din 15 comisii? 

Patru membri au făcut parte din două comisii de evaluare, pentru ani succesivi, deși regulamentul interzice membrilor comisiilor să se fi aflat în relații contractuale cu teatrul evaluat în ultimii doi ani. A verificat Corpul de Control al Primarului acest aspect? Puteți să analizați legalitatea actului de control și a evaluărilor, dar și cine suportă daunele, în cazul în care managerii contestatari câștigă procesul civil în cauză?

Pentru 2020 nu au fost prezentate celor evaluați fișele de evaluare, nici concluziile și recomandările. Există aceste fișe, poate fi verificat dacă modul de punctare respectă metodologia?

Răspunsul Primăriei Municipiului București: 

”Conform datelor furnizate de Direcția de Cultură și Direcția Managementul Resurselor Umane, răspundem solicitării dvs. înregistrată la Direcția de Presă cu nr. 52295/03.05.2022, informându-vă următoarele:

Prin DPG nr. 134/09.02.2022 a fost aprobată modificarea anexei nr. 1 la DPG nr. 30/10.01.2022 privind constituirea comisiilor de soluționare a contestaților privind organizarea și desfășurarea managementului instituțiilor publice de cultură de interes local al Municipiului București pe anul 2020 și a secretariatelor acestora.

Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de evaluare, conform art. 52 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite. Sumele sunt suportate, din anul 2016, din bugetul Municipiului București prin bugetul fiecărei instituții publice al cărui management a fost evaluat, pe baza unor convenții încheiate cu primarul general, conform prevederilor Codului Civil. 

Pe de altă parte, informațiile privind suma încasată de către o persoană indicată nominal sunt confidențiale și intră în sfera informațiilor cu privire la datele personale (art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001) – apreciem că nu este incident art. 14 alin. (1) pentru ca informațiile solicitate să devină informații de interes public. De asemenea, nici solicitantul nu precizează în ce măsură aceste informații afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice, pentru a deveni informații publice. (- asta deși vorbim de bani publici - n.r.)

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a concursului de proiect de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru al contractului de management, comisia de evaluare este desemnată de ordonatorul principal de credite, prin dispoziţie şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi.

Așadar, respectând prevederile de mai sus, în anul 2016, prin DPG nr. 408 a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură de interes local al Municipiului București, membrii acestor Comisii fiind numiți de către Primarul General, prin Dispoziție. 

Începând din anul 2016, în componența acestor Comisii, ordonatorul de credite a numit, din partea autorității, directorul direcției de specialitate din cadrul PMB care coordonează activitatea instituțiilor publice de cultură de interes local al Municipiului București.

Membrii comisiei și membrii secretariatului comisiei au obligația de a depune, la momentul luării la cunoștință a actului administrativ de desemnare în comisie, o declarație de confidențialitate şi imparțialitate potrivit modelului prevăzut în anexă. Reiterăm că sumele aferente activității de evaluare prestate de către membrii comisiilor sunt suportate din bugetul Municipiului București, prevăzute în bugetul fiecărei instituții publice de cultură pentru care se organizează și desfășoară evaluarea managementului, pe baza unor convenții încheiate cu primarul general, conform prevederilor Codului Civil, conform OUG nr. 189/2008 și DPG nr. 408/2006.

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189 din 25 noiembrie 2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea managementului se face pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii.

Potrivit  Ordinului Ministerului Culturii nr. 2.799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, Anexa nr.2 art. 11:

(1) Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza criteriilor şi subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea autorităţii, cu luarea în considerare a modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(8) Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.

În acest sens, vă comunicăm că rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisie au fost aduse la cunoştinţa managerilor evaluați, potrivit procedurii prevăzute de legiuitor.

De asemenea, având în vedere că procedura, având la bază regulamentul –cadru mai sus menționat, nu prevede elaborarea unor fișe de evaluare, facem mențiunea că, în cadrul procedurii de evaluare a managementului instituțiilor publice de cultură de interes local al municipiului București pentru anul 2020, la care se face referire în solicitarea de mai sus, au fost întocmite documentele prevăzute de Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.799 din 10 decembrie 2015.

Cu privire la verificarea modului de punctare, facem mențiunea că ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate şi interviului a fost stabilită de către membrii comisiei de evaluare, conform art. 7 din regulamentul menționat, iar notele acordate de către fiecare membru al comisiei în parte pentru fiecare etapă a evaluării intră în responsabilitatea acestora, comisia de soluționare a contestațiilor având competențe limitate doar asupra verificării aspectelor care au făcut obiectul contestației și care se referă la modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării.”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?
Crossuri parteneri
DCBusiness.ro
DCBusiness.ro
DCMedical.ro
DCMedical.ro
StiriDiaspora.ro
StiriDiaspora.ro
DefenseRomania.ro
DefenseRomania.ro
Spectacola.ro
Spectacola.ro
Astrosens.ro
Astrosens.ro