ENEL îşi vinde activele din România. Compania a anunţat planul până în 2025
Autor: Florin Răvdan | Publicat pe: 22 noi 2022, 12:25
WhatsApp
ENEL a anunţat strategia pe care o are până în anul 2025. Printre obiective se numără şi vânzarea a 80% din volumele de energie electrică din cele şase ţări principale ale grupului. 

În perioada Planului 2023-2025, Grupul se așteaptă:

o Să se concentreze pe lanțul valoric integrat urmărind electrificarea durabilă, care este din ce în ce mai necesară în sistemele energetice globale, urmând să acopereîn 2025 aproximativ 90% din contractele sale cu preț fix la vânzarea de energie electricădin surse fără emisii de carbon, concomitent cu majorarea ponderii producției de energie regenerabilă la aproximativ 75% din total. Aproximativ 80% dintre clienții rețelelor vor beneficia de servicii digitalizate

o Repoziționarea strategică a afacerilor și a prezenței geografice, cu un plan de vânzare în valoare de aproximativ 21 de miliarde de euro, cu o contribuție pozitivă la reducerea datoriei nete a grupului. Cea mai mare parte a elementelor planului sunt estimate să fie realizate până la sfârșitul anului 2023, rezultând o companie mai agilă, axată pe șase ”țări principale".

o Asigurarea creșterii și a solidității financiare prin cuplarea unei rate de creștere anuală compusă ("CAGR") de 10-13% a venitului net ordinar cu un raport FFO/Datorie netă de 28%, preconizat începând cu 2023, alături de menținerea unui dividend pe acțiune ("DPS") de 0,43 euro pentru perioada 2023-2025, în creștere de la 0,40 euro în 2022, prin urmare DPS în 2024 și 2025 va fi considerat un minim sustenabil.

În vederea atingerii acestor obiective, între 2023 și 2025, Grupul se așteaptă să investească în total aproximativ 37 de miliarde de euro, din care 60% vor sprijini strategia comercială integrată a Grupului (producție, clienți și servicii), iar 40% vor fi alocate rețelelor, pentru a le susține rolul de facilitatori ai tranziției energetice

Accentul va fi pus pe patru acțiuni strategice:

(i) echilibrarea raportului dintre volumele oferite și cererea clienților, pentru a optimiza profilul de risc și randament

(ii) decarbonizarea, pentru a asigura competitivitatea, durabilitatea și securitatea

(iii) consolidarea, dezvoltarea și digitalizarea rețelelor pentru a permite tranziția

(iv) optimizarea portofoliului de afaceri și a prezenței geografice

În 2025:

o Se preconizează că EBITDA ordinar al grupului va ajunge la 22,2-22,8 miliarde de euro, față de 19,0-19,6 miliarde de euro estimate în 2022

o Se preconizează că venitul net ordinar al Grupului va ajunge la 7,0-7,2 miliarde de euro, față de 5,0-5,3 miliarde de euro estimat în 2022

Francesco Starace, CEO și director general al Enel, a declarat: "În următorii trei ani, ne vom concentra pe modelele de afaceri integrate, pe know-how-ul digital, precum și pe afacerile și zonele geografice care pot adăuga valoare în ciuda scenariului actual dificil, adoptând o structură mai simplă și un set mai robust de indicatori financiari. Acest lucru ne va spori rezistența la posibilele turbulențe continue din viitor, iar crearea de valoare va genera creșteri suplimentare, în beneficiul tuturor părților interesate și al accelerării independenței energetice în țările noastre principale. Sustenabilitatea, care este pe deplin integrată în deciziile noastre, continuă să stea la baza strategiei noastre, valorificând, de asemenea, accelerarea electrificării în toate economiile. Aceste rezultate vor putea fi atinse datorită colegilor foarte calificați și motivați din cadrul Grupului Enel și a structurii organizaționale de tip platformă digitală pe care am creat-o pentru Grup."

Roma, 22 noiembrie 2022 - Grupul Enel (denumit în continuare "Grupul") își prezintă astăzi Planul strategic 2023-2025 piețelor financiare și presei.

GRUPUL ÎN CONTEXTUL ENERGETIC

Ultimii trei ani au fost afectați de efectul combinat al epidemiei COVID-19, al conflictelor geopolitice și al evenimentelor meteorologice extreme legate de schimbările climatice. Acest scenariu a sporit necesitatea unei tranziții energetice accelerate și a digitalizării, alături de reproiectarea și reechilibrarea lanțurilor de aprovizionare globale.

Contextul actual arată că unele obiective trebuie atinse:

- accesibilitatea, ceea ce presupune aprovizionarea cu energie la prețuri rezonabile și stabile pe termen lung; 

- securitatea, în special aprovizionarea cu energie cu o expunere limitată la tensiuni geopolitice;

- sustenabilitatea, și anume aprovizionarea cu energie fără impact asupra climei și a ecosistemelor.

În acest context, de la începutul acestui deceniu, Grupul și-a axat tot mai mult strategia pe electrificarea durabilă.

PLANUL STRATEGIC 2023-2025

În perioada Planului, Grupul se așteaptă:

- să se concentreze pe lanțul valoric integrat urmărind electrificarea durabilă, care este din ce în ce mai necesară în sistemele energetice globale, acoperind aproximativ 90% din vânzările sale la preț fix cu energie electrică fără emisii de carbon în 2025, producând energie regenerabilă de 75% din total, precum și ajungând la aproximativ 80% din clienții rețelei digitalizate;

- repoziționarea strategică a afacerilor și a prezenței geografice, cu un plan de cesionare în valoare de aproximativ 21 de miliarde de euro, cu o contribuție pozitivă la reducerea datoriei nete a Grupului. Cea mai mare parte a acestui plan ar urma să fie implementată până la sfârșitul anului 2023, rezultând o companie mai agilă, concentrată pe șase țări principale;

- asigurarea creșterii și a solidității financiare prin cuplarea unei rate de creștere anuală compusă ("CAGR") de 10-13% a venitului ordinar net cu un raport FFO/datorie netă de 28% preconizat începând cu 2023, alături de menținerea unui DPS de 0,43 euro pentru perioada 2023-2025, de la 0,40 euro în 2022, DPS în 2024 și 2025 urmând a fi considerat un minim sustenabil.

În vederea atingerii acestor obiective, între 2023 și 2025, Grupul se așteaptă să investească un total de aproximativ 37 de miliarde de euro pentru a pune în aplicare următoarele acțiuni strategice:

Echilibrarea cererii și a ofertei clienților pentru a optimiza profilul de risc/randament

Până în 2025, în cele șase țări principale, Grupul intenționează să vândă aproximativ 80% din volumele de energie electrică în baza unor contracte cu preț fix, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 15 TWh (+7%) față de estimările din 2022. Grupul se așteaptă să ajungă la 100% din vânzările la preț fix acoperite prin producție proprie și prin contracte de achiziție de energie electrică pe termen lung ("PPA"), dintre care se preconizează că aproximativ 90% vor fi acoperite din surse fără emisii de carbon, asigurând în continuare evoluția marjelor Grupului.

Acest lucru va permite Grupului să implementeze o strategie comercială pe termen lung, stabilă și transparentă, reducând astfel riscurile pe termen scurt asociate cu volatilitatea externă și favorizând trecerea clienților Grupului la energie electrică curată în locul celei provenite din combustibili fosili.

În acest scop, Grupul, mizând pe relația contractuală pe termen lung cu clienții săi, se așteaptă să accelereze în următorii trei ani implementarea serviciilor cu valoare adăugată și a infrastructurii de ultimă generație, mai exact:

- puncte de încărcare a vehiculelor electrice (de la aproximativ 0,5 milioane estimate în 2022 la aproximativ 1,4 milioane în 2025);

- stocarea în spatele contorului (de la aproximativ 99 MW estimați în 2022 la aproximativ 352 MW în 2025);

- demand response (de la aproximativ 8,4 GW estimați în 2022 la aproximativ 12,4 GW în 2025).

Decarbonizarea pentru a asigura competitivitatea, durabilitatea și securitatea

Până în 2025, Grupul se așteaptă să adauge aproximativ 21 GW de capacitate instalată de energie regenerabilă (din care aproximativ 19 GW în țările sale principale), fiind în acord cu planul de a-și atinge obiectivele de decarbonizare, în conformitate cu Acordul de la Paris.

Grupul plănuiește să dezvolte această capacitate regenerabilă prin intermediulunui instrument avansat de piață, care se ridică la aproximativ 425 GW.

De asemenea, Grupul continuă să își implementeze modelul de afaceri "Stewardship", cu scopul de a valorifica și alte oportunități potențiale în țările care nu sunt de bază, pentru a maximiza crearea de valoare la nivel global.

Strategia de decarbonizare permite Grupului să își confirme încă o dată angajamentul de a ajunge la zero emisii până în 2040, cu obiective conforme cu 1,5°C stabilite pentru toate domeniile de activitate și aflate în curs de validare de către inițiativa Science Based Targets.

III.         Consolidarea, creșterea și digitalizarea rețelelor pentru a permite tranziția

Strategia privind rețelele a Grupului acoperă cinci dintre cele șase țări principale ale sale, și anume Italia, Spania, Brazilia, Chile și Columbia, unde are o poziție integrată și unde expertiza sa unică în materie de evoluție digitală poate fi utilizată cel mai bine, concentrându-se în principal pe marile zone metropolitane.

Se preconizează că intensitatea investițiilor Grupului per client, în domeniul rețelelor, va crește în medie cu aproximativ 30% în 2023-2025 față de estimările din 2020-2022. Motoarele acestei creșteri sunt:

- necesitatea de a îmbunătăți calitatea și reziliența pentru a gestiona mai bine creșterea sarcinii și pentru a face față evenimentelor legate de climă;

- digitalizarea continuă a activelor Grupului pentru a îmbunătăți eficiența și a reduce întreruperile de rețea, ceea ce duce la un indice de durată medie a întreruperii sistemului (SAIDI) de aproximativ 150 de minute în 2025 (-35% față de estimările din 2022);

- se preconizează că numărul clienților rețelei digitalizate va crește la aproximativ 80% în 2025 (+20 puncte procentuale față de estimările din 2022);

- creșterea numărului de racordări care să susțină viitoarele resurse energetice distribuite și extinderea rețelelor urbane.

Optimizarea portofoliului de afaceri și a prezenței geografice

În 2022, implementarea strategiei de simplificare a Grupului s-a accelerat semnificativ. Vânzarea Enel Rusia și a centralei CCGT Fortaleza din Brazilia au fost finalizate, iar până la sfârșitul anului Grupul se așteaptă să finalizeze vânzarea activelor de transport din Chile, a rețelelor de distribuție din Goiás, precum și tranzacția Gridspertise. În plus, până la sfârșitul anului 2022, Grupul intenționează, de asemenea, să cristalizeze valoarea portofoliului său de gaze din Chile.

În urma accelerării menționate mai sus, în perioada 2023-2025, Grupul prevede o optimizare suplimentară a structurii sale, prin renunțarea la unele activități și zone geografice care nu mai sunt aliniate cu strategia sa. De asemenea, Grupul se așteaptă să continue să valorifice modelul său de administrare de tip Stewardship în țările care nu sunt esențiale. În plus, și în conformitate cu obiectivul de a renunța la activitățile cu emisii mari de dioxid de carbon, Grupul intenționează să profite de actualul mediu de piață pentru a iniția ieșirea din activele din domeniul gazelor. Acest program general de cesionare este o componentă integrală a planului de remodelare a Grupului, maximizând valoarea acționarilor.

Anul de referință al strategiei de eficientizare pe termen lung a grupului este preconizat a fi 2023. În mod specific:

- activitățile din Europa se vor concentra în jurul Italiei și Spaniei, cu vânzarea activelor din România;

- în America Latină, Grupul se așteaptă să se retragă din Peru și Argentina;

- unele zone geografice, cum ar fi Australia și Grecia, se așteaptă să fie adăugate la modelul de administrare de tip Stewerdship;

- se preconizează că se va cristaliza valoarea portofoliului de gaze din Spania;

- se așteaptă ca activele din Ceará să fie vândute pentru a se concentra mai mult pe rețelele de distribuție din mega-orașe (Rio și São Paulo);

- se va cristaliza, de asemenea, valoarea altor active regenerabile minore care nu sunt legate de baze de clienți importante în aval.

În 2024, Grupul intenționează, de asemenea, să cristalizeze valoarea bazei sale de active din Statele Unite și pe cea a Enel X Way.

Se așteaptă ca planul de mai sus să ofere o structură optimizată, cu următoarele efecte asupra rezultatelor economice și financiare ale Grupului:

- o contribuție pozitivă la reducerea datoriei nete a Grupului de aproximativ 21 de miliarde de euro, cu un vârf în 2023, când se preconizează că aceasta va depăși 12 miliarde de euro;

- un impact asupra EBITDA ordinar al Grupului de aproximativ 2,8 miliarde de euro și asupra venitului ordinar net al Grupului de aproximativ 900 de milioane de euro în 2024.

Până la sfârșitul perioadei de aplicare a planului, Grupul se așteaptă să fie mai agil, concentrându-se pe țările sale principale, cu o reducere preconizată participațiilor sale minoritare și o îmbunătățire semnificativă a indicatorilor de creditare. Până în 2025, Grupul se așteaptă să gestioneze un total de aproximativ 75 GW de capacitate regenerabilă (inclusiv 4 GW de sisteme de stocare a energiei în baterii - BESS), aproximativ 75% din totalul producției, producția fără emisii ajungând la aproximativ 83%.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?