Buna Vestire, 25 martie. Rugăciunea care trebuie rostită în această zi
Data publicării:
Autor: Florentina Constantin
WhatsApp
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: pxhere.com
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: pxhere.com
Pe 25 martie, de Buna Vestire, ar trebui să rostețti această rugăciune. Te poate ajuta în momentele grele, de deznădejde.

În fiecare an, pe data de 25 martie, credincioșii ortodocși prăznuiesc Buna Vestire. Sărbătoarea are o semnificație aparte, iar cei care doresc să fie binecuvântați de Maica Domnului trebuie să rostească rugăciunea închinată Fecioarei Maria. 

"O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară stăpână, tu ești mai înaltă și mai presus decât îngerii și arhanghelii. Și ești mai cinstită decât toată făptura. Ești mirarea cea mare a îngerilor, propovăduirea prorocilor, podoaba cea aleasă a arhanghelilor. Ești întărirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamărită a apostolilor, povățuitoarea cea tare a călugărilor.

Ești înfrânarea cea tare a postitorilor, curăția și slava fecioarelor, veselia cea lină a maicilor. Ești înțelepciunea și învățătura pruncilor, cârmuitoarea săracilor și a văduvelor. Ești îmbrăcăminte celor goi, sănătate celor bolnavi, izbăvire celor robiți. Tu ești liniște celor de pe mare, liman bun celor înviforați, povățuitoare neostenită celor rătăciți, mergere ușoară celor călători, odihnă bună celor osteniți, acoperământ și scăpare celor asupriți.

Preasfântă Născătoare, roagă-te pentru noi! 

Tu ești nădejde celor fără de nădejde, ajutătoare celor lipsiți. Celor săraci bogăție neîmpuținată, celor întristați de-a pururea mângâiere, celor pe care nu-i iubește nimeni iubire cu smerenie. Le ești celor păcătoși mântuire către Dumnezeu, tuturor creștinilor ocrotire tare, ajutătoare nebiruită și folositoare. Prin tine, Cel nevăzut S-a făcut văzut. Aducem rugăciune ție noi, robii tăi, Doamna noastră.

O, preamilostivă împărăteasa a Luminii celei înțelegătoare și preamărită, tu ai născut pe Împăratul nostru, Hristos Dumnezeu. Cel ce dă viață tuturor. Ești slăvită de cele cerești, minte îngerească, stea cu totul luminoasă și mai sfântă decât toți sfinții. Ești împărăteasa împăraților, Stăpâna tuturor făpturilor, Fecioară încuviințată de Dumnezeu, Mireasă nestricată, palat al Preasfântului Duh, tron de foc al Împăratului celui nevăzut, chivot ceresc, purtător al Cuvântului lui Dumnezeu, căruța cea în chipul focului.

Tu ești odihna Dumnezeului celui viu, zămislirea negrăită a trupului lui Hristos, cuibul Vulturului ceresc, turtureaua cea cu bună glăsuire, porumbița cea preabună, lină și fără de răutate. Maică iubitoare de fii, adâncul milelor, picătura care risipești mânia lui Dumnezeu, adâncimea cea nemăsurată, taina cea negrăită, minunea cea neștiută, minune nespusă. Biserică nefăcută de mână omenească a Însuși Împăratului tuturor veacurilor, ești tămâia cea cu bun miros, veșmânt cinstit, porfiră de Dumnezeu țesută.

Sfântă Fecioară, ajută-ne! 

Rai sufletesc, odrasla pomului celui de viață purtător, floarea cea preafrumoasă, care ai înflorit nouă veselia cerească, strugurele mântuirii noastre, paharul Împăratului Ceresc, întru care s-a dres de la Duhul Sfânt vinul harului Celui neîmpuținat. Tu ești sabia mâniei lui Dumnezeu împotriva tuturor celor nelegiuiți. Ești îngrozire diavolilor, biruință în războaie, păzitoare adevărată tuturor creștinilor și lumii încredințată mântuire.

O, întrutotmilostivă Fecioară, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ție. Și arată mila ta poporului drept-credincios. Roagă pe Fiul tău să ne izbăvească de tot răul. Și păzește locașul acesta și toate orașele și satele creștinești și tot poporul cel bine-credincios. Care scapă la tine și cheamă numele tău cel sfânt, de toate năpastele, de boală, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, de toate durerile și tot necazul.

Ca să nu fie împuținați robii tăi nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta mânie a lui Dumnezeu. Ci îi păzește și îi mântuiește cu mila ta, Doamnă. Cea care te rogi pentru noi și pentru buna întocmire a văzduhului, spre vremi aducătoare de roadele cele de folos, pe care le dăruiești nouă. Izbăvește, ridică și miluiește din toate nevoile, Stăpână preamilostivă, pe cei ce sunt în primejdii. Adu-ți aminte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspinarea lor. Ci ne înnoiește pe noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mulțumire, aflându-te pe tine ajutătoare.

Milostivește-te, Doamnă Preacurată 

Nădejdea noastră, adună pe cele risipite. Pe cei rătăciți pe cale povățuiește-i. Pe cei căzuți de la dreapta credință iarăși la credință întoarce-i. Pe cei bătrâni sprijină-i. Pe cei tineri îi învață. Pe prunci hrănește-i și preamărește pe cei ce te preamăresc. Dar, mai ales, păzește Sfântă Biserica Fiului tău și o ferește întru lungime de zile.

O, milostivă și preaîndurată Împărăteasă a Cerului și a pământului, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, miluiește cu mijlocirea ta poporul drept-credincios și toată drept-credincioasa creștinătate. Păzește-o sub acoperământul milei tale. Apăr-o pe ea cu cinstitul tău acoperământ. Și roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care mai presus de fire L-ai întrupat, să ne încingă pe noi cu putere de sus. Ca să ne putem apăra împotriva vrăjmașilor ce se luptă împotriva noastră.

Miluiește și mântuiește prin rugăciunile tale, Maică. Caută spre noi toți cu folosința ta cea preamilostivă. Ridică-ne pe noi din adâncul păcatelor și ne luminează ochii inimii spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, iar la înfricoșătoarea Judecată, pe Fiul tău pentru noi roagă-L.

Roagă-te pentru sufletele adormite 

Pe cei care s-au mutat întru dreaptă credință, din această viață în cea veșnică, împreună cu îngerii, cu arhanghelii și cu toți sfinții, împărtășește-i ca să stea de-a dreapta Fiului tău și Dumnezeu. Și prin rugăciunea ta învrednicește pe toți ortodocșii creștini să viețuiască cu Hristos. Și cu bucurie în locașurile îngerești să se desfăteze. Că tu ești, Doamnă, slavă a celor cerești și ajutătoare a pământenilor. Tu ești nădejdea și folositoarea tuturor celor ce aleargă la tine și cer ajutorul tău cel sfânt. Tu ești rugătoarea cea fierbinte către Fiul tău și Dumnezeul nostru, că rugăciunile Maicii mult pot spre îmblânzirea Stăpânului.

Și, cu a ta mijlocire, îndrăznim să ne apropiem de sfântul altar, de harul preasfintelor și de viață făcătoarelor Taine, deși suntem nevrednici. Pentru aceea, și pe icoană văzând chipul tău cel întru tot cinstit și pe Cel Atotțiitor cu mâna ținând, ne bucurăm noi păcătoșii și, cu umilință căzând, pe acesta cu dragoste și cu frică îl sărutăm, așteptând, Doamnă, prin sfintele și de Dumnezeu primitele tale rugăciuni, să ajungem la cele cerești ale vieții celei fără de sfârșit, și să stăm fără de rușine în ziua Judecății de-a dreapta Fiului tău și Dumnezeului nostru, slăvindu-L pe El împreună cu Cel fără de început al Lui Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață făcătorul Lui Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, și cu ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi!"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?
pixel