Şcoală online pentru elevele gravide
Data publicării:
Autor: Liana Ganea
WhatsApp
Foto: Freepik
Foto: Freepik
Elevele gravide şi elevii părinţi vor beneficia de un program de studiu adaptat nevoilor lor, care să le permită să-şi continue studiile, inclusiv prin oferirea, acolo unde este posibil, de posibilităţi de învăţare online.

Statul român garantează accesul egal la educaţie pentru elevele gravide şi pentru elevii care au devenit părinţi, fără niciun fel de discriminare din partea membrilor comunităţii şcolare, iar unităţile de învăţământ au obligaţia să ia măsuri adecvate pentru a proteja elevele gravide şi elevii părinţi de stigmatizare sau discriminare, inclusiv prin asigurarea unui mediu de învăţare sigur şi incluziv, prevede un nou articol adoptat luni de Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor la proiectul legii învăţământului preuniversitar.

Articolul a fost citit, în şedinţă, de ministrul Educaţiei, Ligia Deca, şi a fost adoptat cu modificări de tehnică legislativă, informează Agerpres.

În vederea protejării dreptului la educaţie a elevelor gravide şi elevilor părinţi, Ministerul Educaţiei elaborează, în termen de 12 luni de la adoptarea legii, o metodologie specifică privind şcolarizarea elevelor gravide şi a elevilor părinţi, aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei.

Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, autorităţile publice locale, cultele recunoscute de lege şi organizaţiile neguvernamentale, promovează programe de prevenire a sarcinilor nedorite şi a maternităţii timpurii în rândul elevilor. Programele vor fi adaptate vârstei şi nivelului de dezvoltare al elevilor.

Măsură împotriva abandonului şcolar

Elevele gravide şi elevii părinţi beneficiază cu prioritate de următoarele facilităţi care vizează combaterea abandonului şcolar, în conformitate cu metodologia care va fi prevăzută: motivarea unui număr limitat de absenţe; transferul în cadrul unor grupe speciale, cu program flexibil; asistenţă medicală specifică în cabinetele de medicină şcolară şi în cabinete specializate; activităţi de învăţare remedială; activităţi în cadrul programului "Şcoala după şcoală" şi a programului educaţional "A doua şansă"; metodologia de organizare a programului educaţional, prevăzută în proiect, va cuprinde în mod obligatoriu măsuri specifice care să faciliteze accesul la acesta; consiliere şcolară, inclusiv cu sprijinul unui mediator şcolar, a unui mediator sanitar, precum şi psihologică; consiliere administrativă cu privire la drepturile educaţionale şi privind starea de sănătate, inclusiv cu sprijinul unui mediator şcolar şi a unui mediator sanitar; prioritate la înscrierea copilului în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de nivel antepreşcolar din apropierea unităţii de învăţământ la care este înscris elevul părinte; prioritate la accesarea serviciilor complementare de educaţie timpurie; prin excepţie de la unele prevederi din proiect, prioritate la transfer în cadrul unei unităţi de învăţământ care are în structură nivelul antepreşcolar pentru înscrierea copilului; posibilitatea de a amâna examenele în cazul în care acestea coincid cu perioada de naştere sau cu perioada de îngrijire a copilului.

Formarea de grupe speciale se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute în proiect şi nu constituie segregare şcolară.

Pe toată perioada şcolarizării elevelor gravide sau elevilor părinţi se desemnează un cadru didactic monitor, care are obligaţia de a supraveghea parcursul educaţional al acestora, de a ţine în permanenţă legătura cu unitatea de învăţământ la care aceştia sunt înmatriculaţi şi de a propune măsuri educaţionale în interesul acestora.

Elevele gravide beneficiază de rezervarea locului de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ la care sunt şcolarizate şi au dreptul de a reveni în unitatea de învăţământ oricând în timpul anului şcolar.

Sprijin financiar pentru tinerii părinţi

În cazul în care elevele gravide sau elevii părinţi întâmpină dificultăţi financiare în a-şi asigura necesarul de rechizite, haine sau alte resurse necesare pentru a participa la cursuri, aceştia vor fi sprijiniţi financiar, în conformitate cu metodologia din legislaţie.

DJIP/DMBIP monitorizează situaţia şi progresul elevelor gravide şi elevilor părinţi în ceea ce priveşte continuarea studiilor.

Datele colectate de direcţiile judeţene/Direcţia Municipiului Bucureşti DJIP/DMBIP sunt utilizate pentru a dezvolta şi îmbunătăţi politicile şi programele educaţionale care vizează elevele gravide şi elevii părinţii, astfel încât aceştia să poată să îşi continue studiile.

Monitorizarea integrată se realizează sub coordonarea managerului de caz din cadrul DGASPC, cu sprijinul DJIP/DMBIP, în conformitate cu o metodologie aprobată prin ordin comun al ministrului Educaţiei şi ministrului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.

Pe toată perioada şcolarizării, elevele gravide şi elevii părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora beneficiază de consiliere administrativă cu privire la drepturile educaţionale pe care le au. Consilierea administrativă se realizează din oficiu, obligatoriu, de către un inspector desemnat de către DJIP/DMBIP, în conformitate cu metodologia care va fi prevăzută. Dosarul, conţinând documentele şcolare şi orice alt act necesar pentru revenirea cu prezenţa fizică în unitatea de învăţământ de bază, va fi întocmit instituţional de către inspectorul şcolar desemnat, în baza cererii părintelui/reprezentantului legal al elevei.

În unităţile administrativ-teritoriale cu un număr crescut de eleve gravide şi elevi părinţi, la nivelul unităţii de învăţământ unice sau cu cele mai multe astfel de cazuri înregistrate se alocă suplimentar, în mod obligatoriu, un post de mediator şcolar. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
pixel