POCU lansează în consultare ghiduri de proiecte în valoare de 560 milioane euro
Data publicării:
Autor: DCNews Team
WhatsApp
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, lansează în consultare publică 8 Ghiduri ale Solicitantului pentru proiecte a căror valoare totală este de peste 560 milioane euro. 

Apelurile de proiecte aferente acestor documente vor fi deschise în sistemul informatic MySMIS2014, în luna august.

Cine sunt beneficiarii

Vor beneficia de aceste proiecte tinerii NEETs (tineri care nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun program educațional sau de formare), salariații disponibilizați, specialiștii serviciului public de ocupare, comunitățile sărace dar și comunitățile cu până la 20.000 locuitori.

Activități proiecte

Sunt așteptate proiecte care au în vedere următoarele activități:

1. Susținerea tinerilor care nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs), înregistrați la Serviciul Public de Ocupare prin programe de ucenicie, stagii de practică pentru absolvenții de învățământ superior și sprijin pentru dezvoltarea propriilor afaceri;

2. Acordarea de asistență salariaților concediați;

3. Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale;

4. Modernizarea serviciilor publice de ocupare (SPO) a forței de muncă;

5. Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori.

Despre ghiduri

Ghidurile Solicitantului „Scheme naționale — programe de ucenicie și stagii" (un ghid referitor la proiecte derulate în regiunile București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia și un ghid referitor la proiecte derulate în regiunile Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est) oferă Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) posibilitatea de a sprijini angajatorii care se implică în formarea profesională a tinerilor NEETs cu vârste între 16 și 25 de ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

• Bugetul total alocat celor două apeluri de proiecte este de 263.886.971 euro.

• Angajatorii care încheie contracte de ucenicie cu tinerii NEETs beneficiază, la cerere, de o sumă în cuantum de până la 1.125 lei/lună pe întreaga perioadă a derulării contractului de ucenicie, pe o durata de 12 luni. Cei care au contracte de stagiu cu tineri NEETs absolvenți de învățământ superior beneficiază, timp de 6 luni, de o sumă de bani de până la 1.350 lei/lună. Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 18.07.2017 la adresa: [email protected].

Ghidurile Solicitantului „Program de susținere a antreprenorialului pentru tineri NEETs I" Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia si „Program de susținere a antreprenorialului pentru tineri NEETs I" (București-Ilfov, Nord Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

• Bugetul alocat acestor apeluri de proiecte este de 60.470.351 euro.

• Sunt finanțate activități de încurajare a antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu, prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol de către tineri NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma, care au vârsta între 16 și 25 ani. Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 19.07.2017 la adresa: [email protected].

Ghidul Solicitantului „Măsuri de outplacement — adaptarea lucrătorilor disponibilizați/concediați la schimbare" se adresează angajatorilor, organizațiilor sindicale și patronale, furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, organizațiilor neguvernamentale și Camerelor de Comerț și Industrie.

• Bugetul alocat acestui apel este de 86.983.422 euro.

• Proiectele se vor desfășura exclusiv în regiuni mai puțin dezvoltate.

• Tipurile de activități finanțate sunt, în principal, cele care vizează creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați, prin furnizarea de servicii de informare, consiliere profesională și medierea muncii, sprijinirea unor forme flexibile de ocupare (inclusiv munca la domiciliu și la distanță) și susținerea inițiativelor antreprenoriale. Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la 17.07.2017 la adresa: [email protected].

Ghidul Solicitantului „Servicii comunitare integrate" este un instrument la îndemâna Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în parteneriat cu Ministerul Sănătății pentru a pilota abordarea integrată a serviciilor medicale și sociale la nivelul a 100 de comunități. • Bugetul alocat acestui apel este 15.000.000 euro.

• Instituțiile mai sus menționate vor elabora instrumente de intervenţie integrată și vor specializa persoanele implicate în activităţi şi servicii de sănătate și sociale din comunităţi: asistenți medicali comunitari, asistenți sociali și mediatori sanitari. Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la 19.07.2017 la adresa: [email protected].

Ghidul Solicitantului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă PES" vizează Agenția Națională și Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, în parteneriat cu entități relevante de pe piața forței de muncă.

• Vor fi finanțate proiecte în valoare totală de 118.294.486 euro, de care vor beneficia atât specialiștii serviciilor publice de ocupare, cât și clienți actuali și potențiali ai SPO.

• Proiectele urmăresc introducerea unor noi instrumente de lucru adaptate la dinamica pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea sistemelor informatice pentru creșterea numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și de angajatori care utilizează serviciile SPO. Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 17.07.2017 la adresa: [email protected].

Ghidul Solicitantului „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori" se adresează autorităților în parteneriat cu actorii sociali relevanți sau actorilor implicați în implementarea proiectelor aferente strategiilor de dezvoltare locală existente.

• Sunt așteptate proiecte în valoare totală de 100.550.000 euro, de care vor beneficia persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială.

• În cadrul acestui apel sunt finanțate activități de dezvoltare și furnizare de servicii sociale și medico-sociale, sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație, sprijin pentru integrare profesională și formare antreprenorială, inclusiv sub formă de subvenții pentru înființarea firmei, asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială, activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă. Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la 19.07.2017 pe adresele [email protected].

Despre POCU

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre UE.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?
pixel