Întâlnire cu rezultate fără precedent în istoria consultărilor între Ministerul Educației și studenți
Autor: Nicoleta Baciu | Publicat pe: 23 aug 2022, 08:12
WhatsApp
Întâlnire cu rezultate fără precedent în istoria consultărilor între Ministerul Educației și studenți. Facebook/ Sorin Mihai Cimpeanu
Întâlnire cu rezultate fără precedent în istoria consultărilor între Ministerul Educației și studenți. Facebook/ Sorin Mihai Cimpeanu
Ieri, 22 august, a avut loc un dialog deschis și  constructiv  între Ministerul Educației și reprezentanții federațiilor studenților, privind proiectul Legii învățământului superior.

Astfel, la întrevedere au fost prezenții reprezentanții federațiilor studenților: Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR), Uniunea Studenților din România (USR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din
România (FASMR) și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS).

Alături de prevederi foarte importante pentru studenți, deja incluse în proiectul Legii
învățământului superior (precum creșterea cu 50% a subvenției pentru burse, instituirea
Programului Național pentru Reducerea Abandonului Universitar și a Programului Național
pentru Internaționalizare Universitară, asigurarea locurilor pentru stagiile de practică,
dreptul de a urma cursuri de etică și deontologie universitară pentru absolut toate
programele de licență, locuri bugetate pentru studenții cu dizabilități, dobândirea
dreptului de liberă practică pentru absolvenții învăţământului superior medical imediat
după promovarea examenului de finalizare a studiilor etc.), au fost agreate, împreună cu
reprezentanții celor 4 organizații studențești.

Participanții la dialog au fost de acord cu următoarele propuneri:


1. Asigurarea reprezentării fiecăreia dintre cele 5 federații studențești reprezentative la nivel național prin desemnarea a câte unui membru, cu statut de invitat permanent, în fiecare din cele 6 Comisii consultative Naționale ale Ministerului Educației:
- Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS);

- Comisia Naţională de Standardizare a Titlurilor și Gradelor Universitare (CNSTGU);

- Comisia Națională de Etică a Titlurilor Universitare (CNETU);

- Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar (CNEMU);

- Comisia Naţională de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS);

- Comisia Naţională al Bibliotecilor Universitare (CNBU).


2. Dreptul studenților de a convoca ședințe extraordinare ale Senatului universitar.
Convocarea va putea fi făcută pentru probleme studențești, pentru prima dată în
legislația specifică, de către grupul tuturor reprezentanților studenților în Senatul
universitar, prin excepție de la regula convocării de către o treime din membrii Senatului
universitar.


3. Creșterea reducerilor pentru transportul intern feroviar și naval al studenților, de la
50% la 65%. Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, inclusiv studenții
înmatriculați la studii de scurtă durată la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituțiile
de învăţământ superior acreditate, vor beneficia de tarif redus cu 65% pentru transportul
intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi naval, pe tot parcursul anului
calendaristic. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate
pentru aceste categorii de transport.


4. Creșterea subvenției pentru cămine-cantine cu 50%, astfel încât să poată fi diminuată
regia de cămin plătită de fiecare student, precum și costurile cu asigurarea mesei în
cantinele studențești.


5. Consolidarea cadrului legal, astfel încât universitățile să poată acorda ajutoare sociale
și burse speciale, îndeosebi pentru participarea la acțiuni de voluntariat, dar nu numai.
Încurajarea și susținerea voluntariatului este o mare oportunitate pentru ca studenții să
dobândească noi competențe.


6. Creșterea cu cel puțin 30% a finanțării de bază pentru studenții înmatriculați în
domeniile STIM (științe-tehnologie - inginerie - matematică), corelat cu preluarea
propunerii transmise de Alianța Română a Universităților de Tehnologie (ARUT) privind
înființarea Programului Național pentru Educația în domeniul Științelor, Ingineriei,
Tehnologiei și Matematicii PN-STIM (Science, Technology Engineering and Mathematics -
STEM) cu scopul stimulării tinerilor în vederea participării la programe de studii
universitare în domenii aferente STIM, care va fi sprijinit prin creșterea alocațiilor
bugetare per student.

7. Clarificări cu privire la prevederile din domeniul învățământului superior medical, în
contextul noilor prevederi din Legea învățământului superior, conform cărora organizarea
pregătirii în rezidențiat, ca formă specifică de învățământ postuniversitar, se realizează
de către Ministerul Educației prin intermediul instituțiilor de învățământ superior de
medicină și farmacie acreditate și a instituțiilor de învățământ superior care au în
structură programe acreditate de medicină, medicină dentară și farmacie.


8. Elaborarea la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior a unei strategii specifice
care să asigure o integrare aplicată a măsurilor cuprinse în Strategia Guvernului României
de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând minorității rome pentru perioada 2021-
2027.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
DC Media Group Audience
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?