Echivalarea studiilor făcute în străinătate de către elevi. Ce documente trebuie să depună părinții la inspectoratele școlare
Autor: Liana Ganea | Publicat pe: 10 noi 2022, 15:35
WhatsApp
Foto: Freepik
Foto: Freepik
Studiile în străinătate ale elevilor pot fi echivalate în România, dacă părinții depun la inspectoratul școlar documentele justificative, după cum informează Inspectoratul Școlar Județean Ilfov. Acest lucru este reglementat prin ordinul nr. 5.638 din 28 septembrie 2020. 

Este vorba despre echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în registrul special al ARACIP, de cetățeni români, cetățeni din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană și de cetățeni care solicită sau beneficiază de o formă de protecție internațională.

Conform Metodologiei din 28 septembrie 2020, perioadele de studii pentru care se aplică prevederile sunt cele corespunzătoare învățământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional și postliceal nefinalizate cu diplomă.

Articolul 2 din metodologia de mai sus stabilește că dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii trebuie să cuprindă următoarele documente:

„a) cerere;

b) foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) – original;

c) documente școlare din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea – copii și traduceri autorizate;

d) document de identificare valabil al elevului – copie;

e) alte documente, dacă este cazul (adeverință emisă de autoritatea competentă din țara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).”

Potrivit sursei citate anterior, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ pot solicita aplicantului depunerea documentelor și în altă formă decât cea stabilită în metodologie (original, copie simplă sau legalizată, traducere autorizată și/sau legalizată etc.).

ISJ Ilfov informează că dosarele complete se vor depune fizic la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, cu semnătură de predare a documentelor. „Menţionăm faptul că dosarele incomplete, care nu conţin toate documentele necesare echivalării studiilor efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, pentru anii de studiu solicitaţi, nu pot fi evaluate spre a fi emis atestatul de echivalare.”, mai transmite instituția.

Iată ce mai prevede articolul 3 din metodologia amintită:

„(5) Echivalarea se realizează la nivelul ultimei clase absolvite sau în curs de absolvire.(6) Termenul de soluționare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.”

Inspectoratul școlar a publicat mai multe modele de cereri necesare părinților și elevilor:

Model de cerere din partea părintelui/ tutorelui către conducerea unităţii de învăţământ

Cererea din partea părintelui către conducerea unității de învățământ va fi însoțită de următoarele documente, potrivit Inspectoratului Școlar Ilfov:

Foaje matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) – în original;

Documente şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea – copii şi traduceri autorizate;

Alte documente, dacă este cazul (adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii) – copii şi traduceri autorizate;

Document de identificare valabil al elevului (carte de identitate/certificat de naştere/paşaport/permis de şedere) – copie simplă;

Document de identificare valabil al părintelui/tutorelui legal instituit/împuternicitului care a depus dosarul (carte de identitate/certificat de naştere/paşaport/permis de şedere) – copie simplă;

Dovada calităţii de părinte/ tutore legal instituit/ împuternicit (după caz) – copie simplă

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?