Program de guvernare Cabinet Cioloş. Care sunt propunerile - LISTA
Autor: Neagoe Narcis-Florentin | Publicat pe: 17 oct, 17:44
WhatsApp
Cabinetul USR care va fi supus votului în Parlament săptămâna viitoare are un plan pentru criza prețurilor la energie.

Criza prețurilor la energie

USR propune în programul de guvernare patru măsuri urgente pentru reechilibrarea preţurilor la energie, respectiv reducerea TVA la 5% la energie electrică şi gaze naturale şi eliminarea accizei la energie electrică, credit fiscal pentru întreprinderi în cuantumul a jumătate din creşterea facturii la energie, exceptarea de la plata certificatelor verzi în factura consumatorului casnic şi subvenţii temporare pentru CET-uri, potrivit Agerpres.

"Ne aflăm într-un context al creşterii preţurilor la energie şi gaze naturale, care afectează profund România. Pe de-o parte, politicile climatice europene (Green Deal) au dus la dublarea preţului certificatelor de carbon şi la reducerea producţiei electrice pe bază de cărbune. De cealaltă parte, producţia autohtonă de gaze naturale a tot scăzut din cauza lipsei de investiţii generate de haosul şi instabilitatea legislativă. Aceste lucruri se reflectă în prezent în preţul energiei electrice şi al gazelor naturale. Nu trebuie să ignorăm problemele structurale ale sistemului energetic românesc, ci să le rezolvăm", se menţionează în document. Astfel, pe termen scurt, USR propune reducerea TVA de la 19% la 5% pentru energie electrică şi gaze naturale pentru consumatorii casnici şi non-casnici şi eliminarea accizei pentru energie electrică, pe o perioadă de şase luni.

De asemenea, pentru a reduce impactul pe care explozia preţului la energie electrică şi gaze naturale îl are asupra mediului privat, se propune ca jumătate din creşterea facturilor pentru acestea să fie acordată întreprinderilor sub formă de credit fiscal. Astfel, companiile vor avea posibilitatea să deducă din impozitele datorate (pe profit sau pe cifra afaceri) 50% din creşterea înregistrată la utilităţi pe o perioadă de 6 luni. Pentru a determina creşterea, se vor folosi preţurile comunicate de INS.

În ceea ce priveşte exceptarea de la plata certificatelor verzi în factura consumatorului casnic, USR menţionează că această măsură va reduce factura consumatorului final cu aproximativ 5% suplimentar faţă de compensarea aprobată prin OUG 118/2021 şi reducerea de TVA de la 19% la 5%.

„Certificatele verzi sunt o subvenţie acordată producătorilor de energie regenerabilă. Având în vedere explozia preţurilor la energie electrică, producătorii de energie regenerabilă încasează un preţ mai mare pentru energia produsă şi pot acoperi eliminarea subvenţiei prin certificate verzi pe 6 luni", se arată în document.

G Ad:

De asemenea, în sprijinul producătorilor de agent termic şi în vederea asigurării suportabilităţii la plată a materiei prime, respectiv a gazului natural, USR propune o subvenţie acordată primăriilor cu sisteme de încălzire centralizate, pe perioada sezonului rece.

"Având în vedere costul cu materia primă, preţul gigacaloriei va fi imposibil de suportat în integralitate de către primărie. Subvenţiile pe termen limitat (6 luni) se vor baza pe costul aprobat de ANRE pentru gigacalorie aferent fiecărui CET şi vor reprezenta 50% din creşterea înregistrată comparativ cu anul 2020", se subliniază în programul de guvernare.

Gestiunea portofoliului de companii de stat, decăpuşarea acestora şi reducerea birocraţiei,printre măsurile propuse de USR

Gestiunea portofoliului de companii de stat şi decăpuşarea acestora, antreprenoriat fără birocraţie şi dezvoltarea Organizaţiilor de Management a Destinaţiilor în concordanţă cu angajamentele asumate prin PNRR, se numără printre cele zece măsuri propuse de USR în programul de guvernare, în domeniul economiei.

Astfel, în ceea ce priveşte decăpuşarea companiilor de stat, USR propune pregătirea companiilor pentru organizarea unor concursuri transparente de numire a
consiliilor de administraţie pentru mandate stabile şi de durată în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi eliminarea "administratorilor speciali" pentru privatizare.

Referitor la gestiunea portofoliului de companii de stat, programul de guvernare semnalează că prioritatea este listarea companiilor de stat. În cazul companiilor de tip "găuri negre" ale statului român (companii cu pierderi constante şi/sau cu datorii uriaşe) care sunt susţinute de la bugetul de stat an de an, se propune închiderea lor şi sprijin pentru reconversie în cazurile în care este nevoie.

O altă măsură vizează transformarea schemei de mers la târguri prin finanţarea arbitrară a unor firme selectate de minister într-o formă de credit fiscal pentru promovarea exporturilor, disponibil pentru toate întreprinderile exportatoare.

Pentru un antreprenoriat fără birocraţie, USR propune: eliminarea obligaţiei realizării analizei de risc pentru societăţi şi eliminarea sancţiunii corespunzătoare reglementate de Legea nr.333/2003; eliminarea obligativităţii tranzacţiilor firmelor prin contul de trezorerie în relaţia cu instituţiile statului; extinderea deductibilităţii limitate de 50% a combustibilului pentru autoturisme la 100% din valoare şi eliminarea foii de parcurs ca document obligatoriu în deductibilitatea combustibilului; eliminarea obligaţiei de declarare a posturilor vacante la ANOFM; simplificarea procedurii pentru autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine; simplificarea şi digitalizarea procedurii de înfiinţare şi închidere a firmelor (eliminarea specimenului de semnătură dat în faţa notarului public sau în faţa funcţionarului ONRC, eliminarea declaraţiilor pe propria răspundere redundante, recunoaşterea sediului social virtual şi confirmarea identităţii prin mijloace video, reducerea termenului de publicare de către ONRC în Monitorul Oficial a rezoluţiei privind dizolvarea şi lichidarea voluntară a societăţilor comerciale şi termenului de opoziţie de la publicarea rezoluţiei în Monitorul Oficial).

Tot pentru reducerea birocraţiei, USR propune continuarea simplificării obligaţiilor privind declararea beneficiarului real prin eliminarea depunerii declaraţiilor anuale redundante, eliminarea procurii notariale necesare în îndeplinirea obligaţiilor declarative, clarificarea cadrului legislativ în sensul permiterii modelului "de la fermă la furculiţă", pentru desfacerea şi vânzarea produselor de fermă fără intermediari, în baza unui lanţ scurt de producţie, în baza unor comenzi plasate în avans şi livrate organizat către mai mulţi clienţi simultan, eliminarea birocraţiei şi obligativităţii notificării vânzărilor cu reduceri sau de lichidare la administraţia publică locală printr-o procedură greoaie şi nejustificată, care în prezent împiedică transferul de bunăstare către consumatori prin restrângerea concurenţei, eliminarea obligaţiei privind păstrarea contractelor individuale de muncă la punctele de lucru, transparentizarea registrului unic de control şi simplificarea birocraţiei asociate acestuia (eliminarea sancţiunii pentru neachiziţionarea în termenul legal a registrului unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, deşi acesta nu se află pe stoc deseori, eliminarea obligativităţii deţinerii sale pentru punctele de lucru, eliminarea obligativităţii numerotării, sigilării şi păstrării de către reprezentantul legal al unităţii verificate), simplificarea şi transparentizarea controalelor tematice la operatorii economici.

Reducerea birocraţiei ar mai viza: modificarea legislaţiei privind starea de inactivitate şi înscrierea inactivităţii în cazierul fiscal al contribuabililor; eliminarea Registrului de Evidenţă Fiscală în format fizic pentru persoanele juridice şi eliminarea necesităţii obţinerii unei derogări din partea direcţiilor de finanţe publice
pentru ţinerea registrului în format electronic; simplificarea accesului angajatorilor la obţinerea stimulentului de angajare pe perioadă nedeterminată a şomerilor în vârstă de peste 45 de ani, şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomerilor de lungă durată sau tineri NEET, prin simplificarea procedurii de solicitare şi a furnizării informaţiilor/documentelor inutile sau ce pot fi obţinute prin colaborarea între instituţii (copie conformă cu originalul după raport salariat, dispoziţia de repartizare, adeverinţă de venit de la ANAF pentru anul în curs pentru şomerul angajat, decizia de încetare a şomajului pentru şomerul indemnizat, în copie semnată pentru conformitate cu originalul, copie certificat constatator semnat şi ştampilat conform cu originalul, certificat de atestare fiscală); modificarea legislaţiei privind drepturile de autor în privinţa organismelor de gestiune colectivă, cu scopul de a proteja real şi aplicat titularii acestor drepturi, dar totodată şi a asigura o colectare facilă şi transparentă a fondurilor.

Alte măsuri incluse în programul de guvernare sunt finanţarea schemelor de ajutor de stat restante, actualizarea codurilor CAEN conform nevoilor şi evoluţiei mediul antreprenorial şi vânzarea la licitaţie internaţională a participaţiilor României în combinatul de la Krivoi Rog, "o investiţie sovietică nefuncţională şi abandonată" pentru care statul român plăteşte anual aproximativ 4 milioane de lei pentru servicii de pază şi conservare.

Tot în domeniul economiei, USR mai propune dezvoltarea Organizaţiilor de Management a Destinaţiilor în concordanţă cu angajamentele asumate prin Planul Naţional de Redresarea şi Rezilienţă, restructurarea şi reformarea reţelei de birouri de promovare comercială-economică, transparentizarea activităţii de promovare comercială şi stabilirea unor criterii de evaluare continuă a acestora, precum şi o politică industrială în linie cu strategia industrială europeană pentru o economie sustenabilă şi digitală susţinută din fonduri europene.

Această ultimă măsură vizează: realizarea unei analize a industriei din România în relaţie cu ecosistemele-cheie prioritizate la nivel european pentru a investi în creşterea valorii adăugate realizate autohton pe principalele lanţuri valorice cu potenţial de dezvoltare; dezvoltarea industriei de îngrijire şi a turismului de servicii medicale, inclusiv prin modernizarea staţiunilor balneoclimaterice şi extinderea sectorului medical şi farmaceutic pe piaţa europeană; dezvoltarea domeniului microelectronicii în România prin PNRR şi susţinerea contribuţiei României la proiectul de interes european comun (IPCEI); susţinerea intrării României în IPCEI pe cloud; dezvoltarea antreprenoriatului digital şi a tehnologiilor digitale cu aplicabilitate în domenii esenţiale ale economiei naţionale cum sunt industria auto, sănătatea sau
agricultura de precizie, spaţiul, apărarea, sectorul aeronautic; sprijin pentru acces la finanţările europene pentru dezvoltarea cercetării şi inovării în domeniile esenţiale, inclusiv în domeniul inovării disruptive o Sprijin pentru IMM-uri şi consiliere pentru acces la finanţarea prin Horizon Europe, InvestEU şi COSME şi prin dezvoltarea de instrumente financiare cu sprijinul BEI/FEI.

USR propune dezvoltarea industriei de apărare, prioritizarea achiziţiilor militare în regim off-set

Dezvoltarea industriei de apărare, prioritizarea achiziţiilor militare în regim off-set, securitatea cibernetică şi asigurarea prezenţei militare a NATO şi a SUA în regiunea Mării Negre sunt printre măsurile enumerate de USR în programul de guvernare al Cabinetului Cioloş.

La capitolul Apărare, USR propune transformarea industriei de apărare a României într-o industrie eficientă, competitivă şi care să răspundă, în acelaşi timp, cerinţelor exprimate la nivelul NATO şi UE, prin atragerea de investiţii private, dar şi prioritizarea achiziţiilor militare în regim off-set şi a dezvoltării de tehnologii dual-use (militar/civil).

De asemenea, USR susţine asigurarea pe termen lung a bugetului pentru înzestrare şi modernizarea Armatei Române.

O altă prioritate se referă la securitatea cibernetică - o abordare nouă, strategică, de nivel categorie de forţe.

"Domeniul cibernetic militar a devenit o categorie de forţe similară cu cea a forţelor terestre, navale şi aeriene. Prin complexitate, importanţă şi nivel de resurse, securitatea cibernetică trebuie să devină un obiectiv important al Armatei Române. La nivel de reforme, asigurarea securităţii cibernetice a entităţilor publice şi private care deţin infrastructuri cu valenţe critice este o prioritate cuprinsă în PNRR cu termen de finalizare a implementării până la 31 decembrie 2022. Obiectivul acestei reforme este de a continua procesul de consolidare a rezilienţei entităţilor publice şi private care deţin infrastructură critică împotriva riscurilor cibernetice", spune USR.

Pe de altă parte, programul propune elaborarea unei strategii de gestiune a carierei militare, care să ofere predictibilitate, siguranţă şi
posibilitatea fiecărui militar de a-şi gestiona cariera militară.

Sunt prevăzute măsuri şi pentru intensificarea cooperării bilaterale în domeniul Apărării şi creşterea rolului strategic al României în cadrul UE şi NATO.

Totodată, USR propune asigurarea prezenţei militare a NATO şi a SUA în regiunea Mării Negre.

"Un rol deosebit îl joacă Parteneriatul strategic cu SUA pentru asigurarea unei prezenţe militare semnificative şi adaptate obiectivelor comune româno-americane. Obiectivul nostru este ca România să pledeze şi să iniţieze acţiuni concrete privind prezenţa echilibrată pe flancuri a NATO şi pentru asigurarea unei apărări colective de 360 de grade în conformitate cu deciziile finale ale celor mai recente reuniuni NATO. România este un membru cheie pentru spaţiul Mării Negre şi al flancului estic al Alianţei Nord-Atlantice. Perpetuarea ameninţărilor hibride şi a instabilităţii din regiune responsabilizează statul român să îşi intensifice eforturile de descurajare, prevenire, apărare, rezilienţă şi articularea unui răspuns adecvat, România menţinându-şi statutul de furnizor şi garant de securitate în regiunea Mării Negre", se mai arată în programul de guvernare al USR.

USR propune desfiinţarea Inspectoratelor şcolare

USR propune în programul de guvernare al Cabinetului Cioloş desfiinţarea Inspectoratelor şcolare şi mutarea centrului de decizie de la nivelul politic - minister şi primărie - la nivelul Consiliului de administraţie pentru şcolile publice.

La capitolul reforma guvernanţei sistemului de învăţământ preuniversitar şi profesionalizarea managementului şcolar, USR mai vizează: recrutarea directorilor şi directorilor adjuncţi de către Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, organizarea de programe de formare pentru managerii şcolari şi membrii Consiliului de administraţie, deschiderea ocupaţiei de manager şcolar către alte categorii de profesionişti în management.

Cabinetul Cioloş propune şi o serie de acte normative în domeniul Educaţiei, printre care unul care defineşte standardele minime pentru echipamentele IT care să asigure calitate în procesul de educaţie online. Un alt proiect stabileşte profilul viitorului cadru didactic competent digital, în concordanţă cu cadrul european în domeniu.

USR îşi propune să atingă mai mult ţinte, printre care: 5.200 de şcoli dotate cu tehnologie pentru laboratoare IT, cel puţin 1.100 de laboratoare SMART, 67.000 de resurse educaţionale deschise (RED) cuprinzând 'manuale' adaptate mediului online pentru toate disciplinele şi toate nivelurile de învăţământ secundar, conţinuturi educaţionale digitale pe trei niveluri diferite de cunoaştere (remedial, accesibil, performant), resurse pentru educaţia incluzivă vizând elevii cu dizabilităţi, sportivii sau elevii spitalizaţi.

Programul de guvernare mai propune un curriculum naţional suplu, eficient, orientat spre dezvoltarea de competenţe, extinderea programelor "Masă caldă în şcoli" şi "Şcoală după şcoală", revizuirea condiţiilor de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior, construirea a 110 creşe în cadrul PNRR, care să permită accesul a minimum 9.400 de copii, cu precădere din mediile defavorizate. 

USR propune reducerea impozitării muncii prin aplicarea "Zero taxe pe salariul minim"

Propunerea USR de program de guvernare include reducerea impozitării muncii prin aplicarea "Zero taxe pe salariul minim", fiind menţionat faptul că statul desfăşoară o politică antimuncă prin supraimpozitarea salariilor.

"Reducerea impozitării muncii prin aplicarea "Zero taxe pe salariul minim". Statul desfăşoară o politică antimuncă prin supraimpozitarea salariilor. Povara fiscală pe salariile mici este în România printre cele mai mari din Europa. De aceea, avem cea mai ridicată rată de sărăcie în muncă din toată Europa. Munca la negru sau la gri a prins o amploare semnificativă tocmai din cauza acestei politici greşite. Propunem implementarea programului de guvernare cu un sector - pilot în care să fie aplicat principiul zero taxe pe salariul minim", se spune în document.

Termenul pentru implementarea aceste măsuri este ianuarie 2022.

O altă măsură vizează simplificarea generalizată a raportării fiscale şi a modului de plată a impozitelor datorate: birocraţie fiscală corelată cu talia firmei; reducerea poverii administrative pentru IMM-uri; modificarea procedurii de decontare a indemnizaţiilor aferente concediilor medicale suportate de angajatori prin compensarea contravalorii concediilor medicale datorate contribuabilului din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) cu sumele datorate de contribuabil pentru Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurărilor Sociale; eliminarea declaraţiilor 060 şi 061, eliminarea obligaţiei de obţinere a Codului de Înregistrare Fiscală special pentru punctele de lucru cu peste 5 salariaţi şi eliminarea plăţii diferenţiate a impozitului pe salarii; debirocratizarea procedurilor legate de casele de marcat (reducerea documentelor cu privire la achiziţia casei de marcat, modificarea legislaţiei privind arhivarea, cu privire la: păstrarea documentelor, precum: registrul special timp de 10 ani, memoria fiscală 10 ani, raportul Z 5 ani, jurnalul electronic 5 ani, rola-jurnal 2 ani, simplificarea birocraţiei registrului special şi de înlocuire a memoriei fiscale); simplificarea regimul declarativ derogatoriu la ANAF pentru firmele suspendate temporar la ONRC prin preluarea de către ANAF a informaţiilor de la ONRC privind suspendarea activităţii societăţilor comerciale, eliminarea procedurii de aprobare a regimului derogatoriu de la ANAF, eliminarea obligaţiilor pentru societăţile suspendate de a depune declaraţiile fiscale şi a situaţiile financiare anuale pe perioada suspendării, dat fiind faptul că sumele declarate sunt nule).

Tot aici USR propune eliminarea Registrului entităţilor/unităţilor de Cult - condiţie pentru deductibilitatea sponsorizării din impozit. De asemenea, se propune ierarhizarea regulilor de interpretare şi aplicare a legii fiscale într-o succesiune subordonată, conform căruia ambiguităţile sau neclarităţile cu privire la normele fiscale sau faptele impozabile să profite contribuabilului printr-o prezumţie care trebuie răsturnată prin probe de către stat.

Programul USR în domeniul Finanţelor presupune reforma ANAF şi transformarea ei într-o instituţie solidă, modernă şi de încredere, performantă şi inteligentă, cu soluţii digitale integrate, care utilizează la maximum datele şi informaţiile disponibile:

Astfel, se doreşte eliminarea declaraţiilor fiscale care nu sunt necesare; automatizări astfel încât să fie evitată depunerea de declaraţii fiscale. Spre exemplu, dacă autoritatea fiscală are informaţii că un contribuabil se află într-o anumită situaţie din declaraţiile depuse deja de acesta, schimbările în vectorul fiscal să fie operate automat, fără a mai fi nevoie ca acel contribuabil să depună o declaraţie prin care să solicite modificarea în vectorul fiscal, modificare ce este oricum obligatorie, nu opţională; simplificarea declaraţiilor fiscale; comunicarea automată între bazele de date ale autorităţilor astfel încât să fie evitate depunerile de declaraţii despre acelaşi eveniment la mai multe autorităţi; simplificarea plăţilor care se fac către autorităţi. înfiinţarea unei baze de date în care să fie disponibile rapoartele de inspecţie fiscală împreună cu soluţiile date în urma contestaţiilor depuse, precum şi cu soluţiile instanţelor de judecată.

Programul presupune introducerea în legislaţie de bonusuri acordate persoanelor fizice care aleg să facă plăţi anticipate de impozit, dar şi introducerea în legislaţie de bonusuri acordate contribuabililor care în urma inspecţiilor fiscale nu au diferenţe de impozite şi contribuţii calculate.

Totodată, se propune unificarea procedurii de înregistrare în SPV cu cea de înregistrare privind depunerea declaraţiilor fiscale, eliminând dubla înregistrare a contribuabilului pentru depunere de declaraţii electronice prin Formularul 150 şi pentru înregistrarea contribuabilului în Spaţiul Privat Virtual.

Un alt punct vizează transparenţa cheltuielilor publice: prezentarea bugetului, a execuţiei bugetare şi a folosirii împrumuturilor în format deschis şi pe platforme de navigare bugetară utilizabile uşor şi inteligibile de oricine; transparentizarea tuturor achiziţiilor publice prin publicarea tuturor contractelor care presupun bani publici, într-o platformă uşor de folosit şi în care informaţia se caută electronic.

Conform documentului, se doreşte implementarea accelerată a bugetării pe programe pe bază de indicatori de rezultat la toate nivelurile administraţiei publice centrale şi locale care să permită transparenţă deplină a cheltuielilor publice, îmbunătăţirea clarităţii şi coerenţei procesului de bugetare, prioritizarea politicilor sectoriale şi adecvarea resurselor mobilizate la nivelul calităţii serviciilor publice oferite, creşterea responsabilităţii şi a eficienţei utilizării fondurilor publice prin asigurarea unei competiţii reale între proiectele propuse a fi finanţate şi susţinerea performanţei.

O altă măsură prevăzută în programul de guvernare vizează extinderea analizei cheltuielilor publice la nivelul tuturor ministerelor şi integrarea rezultatelor în procesul bugetar.

În document se menţionează că repartizarea banilor publici către autorităţile locale se va face pe baza unui set de criterii transparente şi obiective, evitandu-se astfel alocările bugetare pe criterii politice. Publicarea lunară a datelor privind contractele derulate de autorităţile publice locale, inclusiv prin PNDL - sume contractate, beneficiari, stadiul lucrării, data estimată de finalizare şi recepţie etc;

USR doreşte reducerea deficitului prin diminuarea cheltuielilor statului: reducerea aparatului administrativ; eliminarea sinecurilor; desfiinţarea agenţiilor inutile (spre exemplu, Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului); oprirea programelor care risipesc bani publici; transparentizarea şi alinierea salariilor din sistemul public prin eliminarea sporurilor arbitrare.

Potrivit sursei citate, se are în vedere dezvoltarea pieţei de capital prin simplificarea/clarificarea reglementărilor şi a accesului la piaţă, consolidarea BVB şi asigurarea armonizării cu Piaţa Europeană de Capital.

Programul prevede şi extinderea deductibilităţii fiscale pentru cotizaţiile la Pilonul 3, inclusiv pentru produsul pan - european de pensii (PEPP); reducerea TVA pentru energie electrică şi gaze naturale pentru consumatorii casnici şi non - casnici pe o perioadă de 6 luni; credit fiscal pentru întreprinderi în cuantumul a jumătate din creşterea facturii la energie şi gaze naturale; introducerea conceptului de amprentă fiscală, ca totalitate a dărilor fiscale care se plătesc de către o întreprindere şi ca urmare a ei (inclusiv impozite şi contribuţii reţinute la sursă, TVA etc.); întărirea responsabilităţii fiscal-bugetare prin actualizarea legilor privind finanţele publice şi responsabilitatea fiscal-bugetară şi prin introducerea bugetării participative şi a celei multianuale pentru investiţiile publice în infrastructură.

De asemenea, în program se menţionează consolidarea statutului de piaţă emergentă a Bursei de Valori Bucureşti şi dezvoltarea acesteia prin sprijinirea activă a listării de noi companii: simplificarea procedurilor de înfiinţare a fondurilor de investiţii.

Totodată, programul vizează înfiinţarea băncii naţionale de dezvoltare pentru facilitarea accesului la finanţare şi fonduri europene în relaţie cu instituţiile financiare europene prin înlocuirea instituţiilor de garantare (Eximbank, FNGCIMM şi FRC) ale statului român preexistente.

O altă măsură are în vedere reformarea sistemului fiscal-bugetar pentru a evita spirala îndatorării şi pentru a asigura menţinerea ratingului de ţară, prin apelarea la finanţări de tipul plasamentelor private - funcţie de oportunităţi şi prin dezvoltarea pieţei titlurilor de stat pentru populaţie utilizarea PPP ca mecanism alternativ de finanţare.

În ceea ce priveşte aderarea la Zona Euro, documentul semnalează că obiectivul principal al României îl reprezintă creşterea convergenţei reale cu economiile europene.

"Convergenţa reală se poate atinge în final prin adoptarea de către România a monedei Euro. Un prim pas îl reprezintă aderarea la ERM II ce ar reduce variabilitatea cursului de schimb, contribuind la stabilitatea monetară a României", se arată în programul de guvernare, care propune aderarea în mecanismul ERM II în anul 2025.

USR propune alegeri locale pentru primari în două tururi şi Parlament cu 300 de aleşi

USR propune, în programul de guvernare care va fi depus luni la Parlament, alegeri locale pentru primari în două tururi de scrutin.

Un punct al programului de guvernare se referă la reforma electorală, care vizează alegeri locale pentru primari în două tururi, creşterea numărului de parlamentari de Diaspora, pentru o reprezentare proporţională a cetăţenilor, precum şi implementarea prevederii adoptate prin referendum cu privire la limitarea numărului de parlamentari la 300.

La capitolul reformă a administraţiei centrale se au în vedere:

* restructurarea administraţiei centrale/Guvernului şi îmbunătăţirea cadrului de fundamentare, formulare şi implementare a politicilor publice;

* creşterea capacităţii de coordonare a politicilor şi analiză de impact la nivelul Guvernului şi ministerelor coordonatoare, precum şi creşterea calităţii consultărilor publice la toate palierele administraţiei;

* întărirea coordonării în vederea îndeplinirii ţintelor specifice asumate privind schimbările climatice şi dezvoltarea durabilă;

* clarificarea mandatelor şi restructurarea ministerelor, agenţiilor guvernamentale, companiilor publice pe baza acestora şi cu cerinţe specifice de optimizare a structurii de personal;

* externalizarea unor servicii în vederea reducerii riscurilor asociate de corupţie şi a limitării monopolului de stat;

* interconectarea bazelor de date deţinute de toate autorităţile publice şi îmbunătăţirea sistemului naţional de colectare a datelor.

USR mai propune dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil şi unitar în sectorul public - asigurarea unei politici de salarizare echitabile şi sustenabile din punct de vedere bugetar prin eliminarea discrepanţelor existente în prezent, restabilirea ierarhiilor funcţiilor în cadrul domeniilor de activitate, precum şi între domenii de activitate, revizuirea sistemului de acordare a sporurilor, precum şi instituirea unui sistem de stimulare a performanţei.

De asemenea, se are în vedere evaluarea şi actualizarea legislaţiei privind cadrul de integritate - consolidarea integrităţii în funcţia publică şi o eficienţă mai bună a proceselor de digitalizare şi transparentizare prin asigurarea resurselor necesare de depunere a declaraţiilor de avere şi de interese în format digital, cu semnătură electronică certificată; recrutare pe model european (EPSO), concurs naţional unic pe platformă electronică, dosar de candidatură electronic; avansare în carieră şi sistem de salarizare bazat pe performanţă; evaluare externă a competenţelor profesionale; dezvoltarea unei politici de mobilitate pe orizontală/rotaţie în cadrul funcţiilor publice de conducere din administraţia publică centrală; publicarea tuturor concursurilor pentru poziţiile remunerate din fonduri publice pe o platformă unică.

USR propune, în programul de guvernare, şi transformarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în agenţie cu rol reglementator şi garant al condiţiilor de calitate, echitate şi profesionalism al carierei în funcţia publică, inclusiv pentru personalul contractual care activează în instituţiile publice.

Se prevede, totodată:

* reforma mecanismelor de finanţare destinate dezvoltării comunităţilor locale: PNDL 1, PNDL 2, Programul "Anghel Saligny", ANL, Fondul de Rezervă Bugetară;

* asigurarea finanţării pentru proiectele derulate prin PNDL 1 şi PNDL 2, respectiv plata facturilor doar după obţinerea asigurărilor de realitate şi conformitate prin controalele de calitate a execuţiei;

* efectuarea unui audit de performanţă a PNDL 1 şi PNDL 2 şi a subprogramelor de finanţare gestionate de CNI pentru intervalul de referinţă 2013 - 2021 (termen 1 martie 2022);

* reforma structurală a Programului de finanţare "Anghel Saligny" prin introducerea amendamentelor propuse de USR: mecanisme de cheltuire similare fondurilor europene, indicatori de program, criterii de eligibilitate şi ordine de prioritizare, cofinanţare, decontare pe bază de costuri unitare maximale, alocare pe bază de evaluare rezultată din punctaj, management transparent prin platformă informatică;

* modernizarea politicilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;

* demararea reformei unităţilor administrativ-teritoriale - cele care nu reuşesc să se autosusţină vor fi stimulate să se comaseze cu cea mai apropiată unitate administrativ-teritorială viabilă din punct de vedere financiar. Alternativ, se are în vedere stimularea creării de consorţii administrative între UAT-uri similare care pot pune la comun servicii publice ce pot fi gestionate mai bine beneficiind de economii de scară. 

USR propune realizarea Codului patrimoniului, regândirea sistemului de finanţare culturală

USR propune, în programul de guvernare al Cabinetului Cioloş, realizarea reformelor incluse în PNRR pentru domeniul Cultură - Statutul lucrătorului cultural, regândirea sistemului de finanţare culturală, a unui Cod al patrimoniului, înfiinţarea Fondurilor pentru jurnalism independent şi de artă contemporană, a Muzeului Ororilor Comunismului din România, precum şi susţinerea antreprenoriatului cultural şi creativ.

Programul prevede 10 priorităţi legislative şi executive, printre acestea aflându-se Codul patrimoniului, reforma sistemului de administrare şi avizare în domeniul patrimoniului, pachetul de reforme incluse în PNRR - Statutul lucrătorului cultural, regândirea sistemului de finanţare culturală, inclusiv în domeniul cinematografiei.

"Elaborarea şi adoptarea Statutului lucrătorului cultural presupune implementarea unei legislaţii care să recunoască specificul muncii atipice din domeniul cultural, prin crearea de instrumente de identificare juridică a lucrătorului cultural - artişti şi profesii conexe, freelancer şi asigurarea mecanismelor de includere în sistemul de protecţie socială a acestuia. Pachetul de reforme include, de asemenea, introducerea unor forme distincte de susţinere - burse artistice şi rezidenţe, adresate artiştilor independenţi, încurajarea implicării autorităţilor locale, prin sistemul de matchmaking în acordarea de finanţări", se prevede în document.

De asemenea, USR îşi propune aducerea la zi a Legii managementului instituţiilor publice de cultură, care trebuie regândită, "începând cu diversificarea rolului jucat de instituţiile culturale în societate, eliminarea dreptului automat de acces la un nou mandat pentru managerii în funcţie şi introducerea concursurilor deschise în toate cazurile".

Înfiinţarea Fondului pentru jurnalism independent şi a Fondului de artă contemporană se află printre priorităţile USR, acestea urmând să fie fonduri extrabugetare. "Fondul pentru jurnalism independent, alimentat, printre altele, din redistribuţia unei părţi din subvenţia pentru TVR, urmează să sprijine producţia jurnalistică neinstituţionalizată, cu precădere genurile de nişă sau cu costuri ridicate, cum sunt investigaţiile sau jurnalismul local şi creşterea capacităţii de distribuţie naţională. (...) Fondul de artă contemporană se va constitui într-un patrimoniu public de artă contemporană, cu valoare de piaţă crescută, iar achiziţia direct de la artişti va aduce cu sine, pe de o parte, o creştere a puterii de negociere a acestora, iar pe de altă parte un impuls efectiv dat pieţei locale de artă", se mai arată în document.

USR propune şi lansarea programelor-pilot de creştere a accesului la cultură, prin proiecte culturale şi de educaţie prin cultură desfăşurate în mediul rural şi în oraşe mici - accesibile operatorilor culturali şi unităţilor de învăţământ din localităţi cu mai puţin de 50.000 de locuitori -, dar şi dezvoltarea reprezentării muzeale a istoriei comunismului românesc, prin identificarea şi asigurarea unui spaţiu expoziţional pentru Muzeul Ororilor Comunismului din România şi transformarea Fortului 13 de la Penitenciarul Jilava în memorial/muzeu.

Documentul mai prevede susţinerea la nivel naţional a organizării şi derulării programului Timişoara Capitală Europeană a Culturii 2023 şi adoptarea Strategiei Naţionale în domeniul Culturii şi a politicilor publice necesare punerii ei în practică.

De asemenea, USR propune reforma administrativă a Ministerului Culturii, prin accelerarea digitalizării serviciilor publice şi a proceselor interne, precum şi susţinerea antreprenoriatului cultural şi creativ, "inclusiv a clusterelor, hub-urilor şi makerspace-urilor pentru dezvoltarea economică locală şi regională".

În privinţa cultelor, USR intenţionează să aplice "principiile proporţionalităţii, subsidiarităţii, predictibilităţii şi transparenţei în sprijinirea financiară a cultelor religioase", să fie acordate contribuţii anuale predictibile de la bugetul de stat pentru sprijinirea activităţii culturale şi sociale a cultelor religioase din România, "care să acopere atât nevoile de salarizare a personalului de cult, cât şi reabilitarea a aproximativ 500 de lăcaşuri de cult - monumente istorice - pe an".

"Să prevină radicalizarea religioasă, extremismul religios şi antisemitismul. Biserica şi cultele religioase ca parteneri ai unităţii într-o societate din ce în ce mai divizată, parteneri activi în educarea necesară măsurilor de prevenţie pentru combaterea pandemiei şi în asigurarea unor punţi în comunitate între clasele sociale şi între generaţii", se mai arată în programul de guvernare.

USR susţine parcursul european al Republicii Moldova şi crearea unui Fond pentru democraţie

USR are în vedere la capitolul "Afaceri europene, politică externă, Diaspora", potrivit programului de guvernare al Cabinetului Cioloş pe care îl propune Parlamentului, susţinerea parcursului european al Republicii Moldova, inclusiv prin crearea unui Fond pentru democraţie care să sprijine dezvoltarea societăţii civile şi a presei libere.

"Acest fond va permite canalizarea sprijinului pentru societatea civilă şi pentru mass-media şi o utilizare transparentă şi coerentă a resurselor pentru susţinerea integrării europene. Aceste fond va permite, totodată, cofinanţarea proiectelor realizate de către Uniunea Europeană şi alţi parteneri internaţionali în scopul consolidării democraţiei, susţinerii societăţii civile şi a presei libere, contribuind inclusiv la combaterea propagandei şi a dezinformării", se arată în document.

USR mai propune servicii de calitate pentru diaspora şi facilitarea reîntoarcerii românilor în ţară, iar în acest scop vizează iniţierea unor programe de asistenţă clar ţintite pentru informare, întoarcere, acomodare şi încurajarea antreprenoriatului.

Un alt obiectiv este consolidarea profilului internaţional al României şi a statutului de furnizor de stabilitate şi securitate în regiune, prin întărirea participării în cei trei piloni pe care se bazează politica externă a ţării: Parteneriatul strategic cu SUA, apartenenţa la UE şi apartenenţa la NATO.

USR mai propune reformarea gestiunii afacerilor europene prin înfiinţarea unui rol de coordonare strategică a afacerilor europene în cadrul Cancelariei Guvernului, cu corespondenţi şi arhitectură instituţională corespunzătoare în toate ministerele; dezvoltarea unui corp de specialişti în domeniul politicilor europene la toate nivelurile administraţiei publice; instituirea unui mecanism de consultări trimestriale între prim-ministru, ministrul/secretarul de stat al Afacerilor Europene, eurodeputaţii români, comisiile de afaceri europene ale Parlamentului şi preşedintele României.

Reforma diplomaţiei economice este un alt element prevăzut în programul de guvernare al USR.

"Diplomaţia economică românească trebuie să contribuie la creşterea exporturilor şi atragerea investiţiilor străine în România, la creşterea PIB. Firmele româneşti mici şi mijlocii au nevoie de facilităţi pentru a investi în străinătate. Vecinătatea imediată (Republica Moldova, Ucraina, Serbia) prezintă oportunităţi de afaceri importante, care ulterior pot contribui la relaţii bilaterale mai substanţiale", se explică în document.

Un nou mod de lucru al Jandarmeriei - evitarea abuzurilor de forţă împotriva populaţiei paşnice

USR propune, în programul de guvernare al Cabinetului Cioloş, adoptarea unei noi Strategii naţionale de ordine şi siguranţă publică, care să prevadă, printre altele, setarea unui mod de lucru al Jandarmeriei pentru evitarea abuzurilor de forţă împotriva populaţiei paşnice.

La capitolul Afaceri interne, programul de guvernare prevede adoptarea unei noi Strategii naţionale de ordine şi siguranţă publică, care să confere mecanisme şi responsabilităţi precise, dar şi să elimine suprapunerile de competenţe între instituţiile MAI, în principal Poliţia Română şi Jandarmeria.

"O prioritate în cadrul acestei strategii este setarea unui mod de lucru al Jandarmeriei pentru evitarea abuzurilor de forţă împotriva populaţiei paşnice. Căutarea persoanelor dispărute, siguranţa şcolară, prevenirea delincvenţei juvenile, combaterea violenţei domestice, prevenirea agresiunilor de natură sexuală, precum şi a infracţionalităţii cu grad ridicat de impact emoţional şi psihologic în comunitate sunt subiecte de interes direct pentru fiecare cetăţean. MAI va urmări ca aceste priorităţi să fie corelate cu cele naţionale şi internaţionale referitoare la prevenirea şi combaterea criminalităţii grave, a celei organizate şi transfrontaliere, precum şi a celei cu impact negativ asupra bugetului naţional şi european", se arată în programul USR.

Alte măsuri avute în vedere în programul USR sunt:

* continuarea eforturilor pentru aderarea României la Spaţiul Schengen;

* trebuie intensificate eforturile pentru combaterea corupţiei, inclusiv a celei interne din cadrul structurilor MAI şi pentru creşterea gradului de profesionalizare a personalului care asigură derularea misiunilor specifice;

* MAI îşi va consolida capacitatea de prevenţie şi reacţie imediată, va asigura creşterea rezilienţei şi pregătirii pentru a face faţă dezastrelor şi altor situaţii de risc, într-un mod adaptat la nevoile actuale. Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă se va consolida şi îşi va dezvolta rolul de
principală autoritate responsabilă în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă;

* restabilirea locului şi rolului prefectului şi instituţiei prefectului în sistemul administrativ. Principalele măsuri vizează stabilirea serviciilor publice deconcentrate pe care prefectul le conduce, asigurarea mecanismelor legale concrete pentru partajarea competenţelor de conducere între prefect şi miniştri, asigurarea resurselor pentru buna funcţionare a instituţiilor prefectului, inclusiv prin reducerea numărului de subprefecţi de la 2 la 1, respectiv de la 3 la 2 în cazul municipiului Bucureşti, în condiţiile în care prin OUG nr. 4/2021 a fost reînfiinţată funcţia de secretar general al instituţiei prefectului;

* consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice. Contextul actual a arătat pericolul pe care îl generează diseminarea în spaţiul public a informaţiilor de tipul "fake news". MAI îşi va amplifica eforturile pentru a corecta şi a completa informarea cetăţeanului cu privire la evenimentele de interes, necesitatea respectării unor măsuri de protecţie specifice unor situaţii de risc, precum şi la subiecte care vizează activitatea personalului/ structurilor MAI;

* reconsiderarea rolului instituţiilor de formare profesională ale MAI şi a mecanismelor de recrutare şi formare, respectiv de evoluţie în carieră.
Rolul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti trebuie reconsiderat, iar transformarea instituţiei trebuie continuată pentru recâştigarea încrederii publice şi pentru a răspunde nevoilor actuale de pregătire profesională a ofiţerilor, în cele două domenii majore: ordine publică şi situaţii de urgenţă;

* transformarea digitală a unor servicii publice şi activităţii interne a structurilor.

Digitalizare în sănătate, reconstruirea şi adaptarea sistemului la nevoile prezentului

Uniunea Salvaţi România are în vedere, potrivit programului de guvernare pentru care va cere votul Parlamentului, reconstruirea şi adaptarea sistemului de sănătate la nevoile prezentului prin investiţii şi reforme finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Se prevede elaborarea unui nou model de contract-cadru de către CNAS, care "va pune în centru definirea, măsurarea şi răsplătirea performanţei, atât în promovarea sănătăţii, cât şi în tratarea bolii", creşterea accesului la servicii medicale de bază prin creşterea finanţării medicinei de familie şi a ambulatoriului şi prin creşterea complexităţii serviciilor oferite la aceste două niveluri, transparentizarea procedurilor de achiziţie în sănătate prin asumarea unui Pact de integritate şi prin aderarea la un cod etic, demararea achiziţiilor pentru dotările cabinetelor medicilor de familie, centrele comunitare integrate şi caravanele medicale pentru screening şi diagnostic precoce, precum şi implementarea reformei privind managementul serviciilor de sănătate şi a resurselor umane în sănătate.

USR mai propune finalizarea şi aprobarea metodologiei de prioritizare a investiţiilor din fonduri nerambursabile în infrastructura de sănătate. "Prin alocarea pe baza unor criterii obiective, care ţin cont de nevoile de servicii medicale ale comunităţii, de gradul de acoperire cu personal medical şi de riscul pe care infrastructura precară îl imprimă asupra pacienţilor şi personalului medical, ne asigurăm că acele proiecte care răspund cel mai bine nevoilor pacienţilor şi nu cele care beneficiază de susţinere politică vor fi finanţate prioritar", se precizează în programul de guvernare.

Totodată, se vizează înfiinţarea şi operaţionalizarea unei agenţii - ANDIS, care va fi responsabilă de implementarea construcţiei spitalelor regionale şi a altor spitale cu impact teritorial major din subordinea Ministerului Sănătăţii. De asemenea, va avea rol de reglementare, urmând să elaboreze norme de instalaţii şi mentenanţă pentru gazele medicale, precum şi pentru siguranţa în spitale.

USR prevede în programul de guvernare digitalizarea în sănătate prin Programul Operaţional Sănătate şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă:

* digitalizarea Ministerului Sănătăţii şi a instituţiilor în subordinea sa (cel puţin 60 de unităţi);

* digitalizarea a cel puţin 300 de unităţi sanitare (200 de unităţi din PNRR şi 100 de unităţi din POS);

* redimensionarea şi standardizarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS);

* dezvoltarea şi implementarea unei aplicaţii de telemedicină;

* crearea Observatorului Naţional de Date (pe model open data);

* dezvoltarea unei soluţii de tip almanah medical, accesibil cu ghiduri şi protocoale pentru personal medical şi cu informaţii pentru publicul larg;

* digitalizarea în domeniul medicamentului;

USR mai are în vedere în domeniul sănătăţii prioritizarea prevenţiei şi dezvoltarea unor zone strategice ale sistemului prin investiţii în cadrul Programului Operaţional Sănătate: construcţie spitale regionale, centre de sănătate mintală, transfuzii şi paliaţie; finanţarea serviciilor medicale de prevenţie pentru persoanele defavorizate din Fondul Social European; demararea construcţiei spitalelor regionale, centrelor de sănătate mintală, transfuzii şi paliaţie, prioritizarea prevenţiei şi dezvoltarea unor zone strategice ale sistemului de sănătate prin investiţii în cadrul Programului Operaţional Sănătate; asigurarea accesului pacienţilor la medicamente (întărirea mecanismului de monitorizare al statului (MS, ANMDMR) asupra pieţei medicamentului şi asigurarea accesului la medicamente esenţiale, reevaluarea politicii de preţ şi rambursare, întărirea capacităţii de producţie a medicamentelor pe linii de fabricaţie din România), dar şi reorganizarea şi optimizarea activităţii Ministerului Sănătăţii şi a instituţiilor subordonate, înfiinţarea unei Direcţii de fonduri europene, cu servicii de implementare PNRR şi POS, reorganizarea şi eficientizarea INSP şi DSP.

Este prevăzută şi reforma resurselor umane din sănătate:

* reforma managementului sanitar;

* creşterea nivelului de pregătire profesională a managerilor de spitale: introducerea obligativităţii deţinerii de minimum 5 ani de experienţă managerială pentru candidaţii la poziţia de manager în spitalele publice;

* crearea unui corp profesional al managerilor din sistemul sanitar, pe baza unor examene de confirmare a cunoştinţelor de management sanitar şi a abilităţilor manageriale, din care ordonatorii de credite să poată să selecteze profesionişti pentru conducerea spitalelor;

* reforma formării personalului mediu din sănătate;

* admiterea în şcolile postliceale pentru asistenţi tehnicieni să fie condiţionată de promovarea examenului de Bacalaureat;

* evaluarea şi acreditarea instituţiilor de formare de către ARACIS, nu ARACIP.

USR propune un Pact naţional pentru vaccinare

USR propune, în programul de guvernare al Cabinetului Cioloş, o serie de măsuri urgente pentru gestionarea pandemiei de COVID-19.

"Avem nevoie de curaj pentru a readuce epidemia sub control. Ezitările, triumfalismul gol, militarizarea campaniei de vaccinare, lipsa de asumare în a lupta cu fake-newsurile - toate au contribuit la un cocktail exploziv. Guvernul sprijinit de noi va trebui să repună politica publică pe baze ştiinţifice şi raţionale şi să aibă curajul de a sancţiona refuzul de vaccinare şi de a lua toate măsurile ca cei vaccinaţi să revină la o stare normală a lucrurilor", se arată în documentul USR.

Pe termen scurt, USR are ca obiectiv reducerea transmiterii infecţiei cu SARS-CoV-2, scăderea presiunii pe sistemul medical spitalicesc, asigurarea îngrijirii medicale pentru pacienţii care dezvoltă forme moderate şi severe de boală.

Se are în vedere urgentarea solicitării de ajutor extern prin Mecanismul european de protecţie civilă şi nu numai.

Printre măsurile pe care le propune USR se numără:

* limitarea evenimentelor sociale şi a activităţilor neesenţiale în spaţiu public închis în funcţie de evoluţia valului pandemic, condiţionat de prezentarea certificatului verde COVID;

* limitarea numărului de participanţi şi distanţare fizică pentru evenimentele în spaţiu deschis (pelerinaje, evenimente sportive, culturale etc);

* decalarea anului şcolar: vacanţă două săptămâni, cu recuperare în perioada verii; revenire în format fizic în localităţile cu incidenţă sub 6 la mia de locuitori după cele două săptămâni, cu continuare online pentru restul localităţilor (excepţie: învăţământul preşcolar şi primar, care continuă în format fizic);

* reluarea testării privind infecţia cu SARS-CoV-2 în şcoli: testare nazală (neinvazivă), gratuită, efectuată de personal medico-sanitar, pentru copiii şi personalul didactic şi auxiliar simptomatic sau contact;

* acces în spaţii închise neesenţiale (restaurante, cinema etc) doar cu certificat verde COVID; acces în mall-uri în weekend doar cu certificat verde COVID;

* măsuri de ridicare a restricţiilor previzibile, corelate cu rata de incidenţă şi cu rata de vaccinare de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

Măsurile de prevenţie sunt proporţionale ca intensitate cu riscul de transmitere a COVID-19 pe care îl imprimă o anumită activitate. Precauţii mai mari pentru activităţi cu număr mare de participanţi şi cu risc mare de transmitere, cum sunt barurile, cluburile, sălile de sport, evenimentele precum nunţile, botezurile şi precauţii mai mici pentru activităţi cu risc mai mic de transmitere, cum sunt conferinţele, slujbele religioase cu număr redus de participanţi, evenimente culturale.

Şcolile au prioritate, învăţământul preşcolar, primar şi pentru clasele terminale rămâne cu prezenţă fizică indiferent de incidenţa îmbolnăvirilor de COVID-19, iar pentru restul claselor trece online la incidenţă peste 6, cu excepţia situaţiilor în care un procent semnificativ din populaţia de peste 16 ani a UAT-ului respectiv este vaccinată (peste 70%) şi peste 90% din cadrele didactice ale şcolii respective sunt vaccinate, situaţie în care se permite funcţionarea cu prezenţă fizică a tuturor claselor.

Pe termen mediu şi lung, USR are ca obiectiv creşterea procentului populaţiei vaccinate, asigurarea accesului la servicii medicale pentru pacienţii non-COVID.

Se are în vedere "decuplarea deciziilor privind sănătatea publică de factorul politic, transparentizarea informaţiilor privind: achiziţia de vaccinuri (număr de doze achiziţionate, expirate, donate, vândute); numărul angajaţilor din sistemul de sănătate şi educaţie vaccinaţi - la nivel de unitate sanitară sau şcolară; numărul de persoane infectate/internate/decedate dintre persoanele vaccinate şi nevaccinate - la nivel de judeţ.

USR propune, în programul de guvernare, şi un pact naţional pentru vaccinare cu invitarea tuturor partidelor politice, mediului de afaceri, societăţii civile şi cultelor.

Totodată, se prevede utilizarea certificatului sanitar pentru accesul la muncă al tuturor angajaţilor din sistemul public şi pentru cei din sistemul privat care intră în contact cu publicul, mergând până la suspendarea/întreruperea contractului de muncă în caz de refuz - termen 30 noiembrie 2021.

Cu acelaşi termen se are în vedere implicarea societăţii civile în promovarea vaccinării anti-COVID, prin crearea unui fond din care să fie finanţate proiecte în domeniu în comunităţile cu rată redusă de imunizare. Finanţarea se va face transparent şi vor fi monitorizaţi indicatorii de rezultat. TEL-VERDE care să răspundă întrebărilor populaţiei legate de vaccinare, cu număr promovat prin canale naţionale de difuzare.

Până la 30 octombrie 2021, se dă termen pentru alocarea de resurse bugetare, prin Secretariatul General al Guvernului, pentru utilizarea de către CNCAV, în vederea finanţării sondajelor, focus-grupurilor pentru a evalua motivele rezistenţei la vaccinare; campanii naţionale de promovare a vaccinării adaptate la rezultatele obţinute din cercetările sociologice, finanţarea unui task force pentru combaterea fake-news; traininguri cu medicii de familie şi medicii specialişti.

Programul USR prevede şi sancţiuni pentru medicii care răspândesc în spaţiul public mesaje antivaccinare.

Se mai are în vedere eliminarea indemnizaţiei pentru concediu de carantină pentru persoanele nevaccinate.

USR mai propune:

* creşterea accesului la testare, cu scurtarea timpului, prin serviciile de ambulanţă: testarea la medicii de familie, în ambulatoriile şi laboratoarele care se află în contract cu CNAS, testarea în şcoli şi în farmacii. Testarea va fi accesibilă gratuit pentru persoanele care au indicaţie medicală şi contra-cost pentru emiterea certificatului sanitar, cu plafonarea preţului pentru testele antigen;

* creşterea ponderii îngrijirii pacienţilor COVID-19 în asistenţa medicală primară şi ambulatorie, cu reducerea presiunii pe sistemul spitalicesc;

* asigurarea finanţării corespunzătoare a spitalelor pentru menţinerea şi îmbunătăţirea capacităţii de funcţionare a secţiilor care tratează pacienţi COVID-19; asigurarea finanţării corespunzătoare pentru achiziţia de tratamente eficiente împotriva COVID-19;

* suport psihologic pentru personalul medical implicat în îngrijirea pacienţilor COVID-19, disponibil gratuit.

WhatsApp
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?
Crossuri parteneri
DCBusiness.ro
DCBusiness.ro
DCMedical.ro
DCMedical.ro
StiriDiaspora.ro
StiriDiaspora.ro
DefenseRomania.ro
DefenseRomania.ro
Spectacola.ro
Spectacola.ro