Cât COSTĂ citirea contoarelor în România. Odată cu impunerea facturilor de regularizare la trei luni, suma se DUBLEAZĂ. Răspuns oficial ANRE
Autor: Roxana Neagu | Publicat pe: 26 ian 2022, 16:49
WhatsApp
Citirea contoarelor, cât costă în România
Citirea contoarelor, cât costă în România
Află aici cât costă citirea contoarelor în România și când vom avea contoare inteligente, dar și cu ce preț.

În contextul informațiile transmise către DCNews și publicate aici, am trimis o solicitarea către ANRE, pentru a afla ce rol/influență au cititorii de contoare pe piața energiei, cu atât mai mult în această perioadă. 

Pe scurt, despre industria ”cititorilor de contoare”, în care se derulează contracte de milioane de euro, de care directorul ANRE nu este străin, aflăm că există un calendar de schimbare a contoarelor cu unele inteligente, ce ar urma să se aplice până în 2028, la un număr de aproape 5 milioane de utilizatori din 8 milioane. Schimbările vor veni însă cu majorări ale facturilor la energie, date de diverse aspecte, precum costul investiției, de întreținere, pentru securitatea cibernetică. Acum, o citire a contorului o dată la șase luni costă aproximativ 3 lei/citire, iar totalul se ridică la 26,8 milioane lei. Odată reglementată obligativitatea emiterii facturilor de regularizare la trei luni, această sumă se va dubla. 

Iată, integral, ce răspuns am primit de la ANRE, la solicitările noastre: 

”Contoarele, în proprietatea distribuitorului”

”Conform prevederilor actelor normative în vigoare, contoarele pentru măsurarea consumului de energie electrică sunt în proprietatea operatorului de distribuție a energiei electrice care prestează serviciul de distribuție în zona în care se află locul de consum/de producere și consum. De montarea și exploatarea acestora se ocupă operatorii de distribuţie. Furnizorii de energie electrică nu au atribuții în privința montării și exploatării echipamentelor din rețelele electrice și nici a contoarelor pentru măsurarea consumului de energie electrică.

Contorizarea inteligentă a început acum 8 ani, ca un proiect pilot

În ceea ce privește contorizarea inteligentă, procesul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice (SMI) în România a început în anul 2014 cu o campanie de proiecte pilot desfășurată în toate zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, prin care s-au identificat soluțiile tehnice pentru configurația SMI, adaptate condițiilor specifice ale zonei, fezabile din punct de vedere tehnic și eficiente din punct de vedere economic, care să fie capabile să realizeze funcționalitățile obligatorii. Aceste funcționalități au fost stabilite în reglementarea specifică emisă de ANRE, pe baza recomandărilor formulate la nivelul Uniunii Europene (Recomandarea 148/2012 privind pregătirile pentru introducerea sistemelor de contorizare inteligentă, CEN-CLC-ETSI TR 50572:2011 „Functional reference architecture for communications in smart metering systems” ș.a.).

Și este planificat să se încheie peste încă 6 ani, în 2028

După încheierea campaniei dedicată proiectelor pilot, în baza prevederilor art. 66 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare (Legea 123/2012), a fost aprobat Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018 privind aprobarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național (Ordinul 177/2018).

Conform prevederilor acestui ordin și a prevederilor art. 66 din Legea 123/2012, operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari (OD) au realizat analize cost-beneficiu, pe baza cărora au întocmit propuneri pentru calendarul de implementare a SMI aferent perioadei 2019 – 2028, pentru fiecare zonă de concesiune, pe care le-au transmis către ANRE.

În urma analizei propunerilor de calendar de implementare înaintate de OD, în corelare cu volumul anual de lucrări de modernizare, reabilitare și întărire a rețelelor electrice de distribuție necesare pentru asigurarea continuității, siguranței și calității serviciului de distribuție a energie electrice, prin Decizia președintelui ANRE nr. 778/2019 a fost aprobat Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național pentru perioada 2019-2028 (CISMI).

Este de menționat că, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANRE nr. 50/2021 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparținând prosumatorilor, sistemul de măsurare a energiei electrice al locurilor de producere/de consum și producere se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puțin citirea la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligente.

De ce nu se schimbă mai devreme contoarul cu unul inteligent

Programele anuale de implementare a SMI prevăzute în CISMI sunt integrate în planurile de investiții ale OD ale căror costuri se regăsesc în tarifele pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate de ANRE. Volumul investițiilor anuale este dimensionat astfel încât să se asigure echilibrul dintre nevoia de lucrări necesare asigurării continuității, siguranței și calității serviciului de distribuție a energie electrice și nivelul tarifului pentru serviciul de distribuție a energie electrice, care influențează direct prețul final al energiei electrice consumate.

Conform calendarului de implementarea a SMI aprobat, până la sfârșitul anului 2028 vor fi integrați în SMI un număr de 4,95 mil. utilizatori racordați la rețelele electrice de joasă tensiune. Volumul investițiilor aferent calendarului de implementare aprobat este de 1.269 mil lei (valori nominale 2018).

Conform raportărilor transmise de OD cu privire la stadiul implementării SMI, la 31.12.2020 existau 1,43 mil. utilizatori integrați în SMI. Față de obligațiile de implementare prevăzute în calendarul de implementare aprobat prin Decizia ANRE nr. 778/2019 gradul total de implementare la nivel de țară este îndeplinit, însă unii OD au înregistrat depășiri, alți OD întârzieri față de planificarea prevăzută în calendarul aprobat.

Motivele întârzierilor raportate de OD care nu au reușit realizarea implementărilor conform calendarului au fost: imposibilitatea asigurării bazei materiale cauzată de anularea unor licitații organizate sau lipsa de ofertanți la cererile de ofertă înaintate și dificultățile în desfășurarea activităților implicate în procesul de implementare, cauzate de restricțiile impuse în perioada stării de urgență și a stărilor de alertă instituite din cauza pandemiei Covid-19.

Urmare a rezultatelor înregistrate în procesul de implementare a SMI la 31.12.2020, ANRE a întreprins două acțiuni: a inițiat procesul de modificare a Ordinului 177/2018 și a solicitat OD propuneri de modificare a calendarului de implementare.

După întârzieri, s-a impus un prag minim acceptat de 90% 

Prin inițiativa de modificare a Ordinului 177/2018 s-au creat pârghii pentru stimularea atingerii obiectivelor stabilite pentru implementarea SMI în România, atât în ceea ce privește nivelul performanței tehnice, prin impunerea unui prag minim al ratei de succes a transmiterii datelor care trebuie atins pentru recunoașterea investiției în baza activelor reglementate, cât și în ceea ce privește ritmul implementării și îndeplinirea obligațiilor prevăzute în reglementări pentru implementarea SMI la nivel național, prin impunerea unui prag minim de 90% de realizare a țintelor de implementare anuale stabilite prin calendarul aprobat.

Distribuitorii, cu o singură excepție, nu au cerut să monteze mai multe contoare inteligente

Solicitarea de modificare a calendarului de implementare a SMI pentru perioada 2019-2028 înaintată de ANRE nu a impus limitarea numărului de locuri de consum propuse pentru integrarea în SMI. Prin propunerile de modificare a calendarului de implementare a SMI pentru perioada 2019-2028, OD au propus o redistribuire a implementărilor anuale astfel încât să fie recuperate nerealizările din anii 2019 și 2020. Cu o singura excepție, OD nu au făcut propuneri de creștere a gradului de implementare față de calendarul aprobat prin Decizia 778/2019.

ANRE a solicitat OD să informeze dacă au inițiat activități specifice pentru obținerea de finanțări nerambursabile (prin programe guvernamentale) sau finanțări în condițiile prevăzute de Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României. Din răspunsurile primite rezultă că OD au depus documentații pentru finanțări, dar majoritatea se află în stadiul de evaluare tehnico-economică la autoritățile competente. Proiectele aprobate pentru care s-au obținut finanțări sunt incluse în calendarul aprobat.

Cât costă citirea contoarelor

În ceea ce priveşte costul înregistrat de operatorii de distribuţie cu citirea contoarelor, din datele comunicate de operatori pentru anul 2020 rezultă un cost mediu pentru o citire de aprox. 3 lei/citire. Costul citirii diferă în funcţie de amplasarea locurilor de consum urban/rural, de includerea sau nu a locului de consum într-un flux de citiri. Considerând un număr de 8,3 milioane puncte de măsură la nivel naţional, pentru care se realizează citirea local, rezultă un cost total anual aproximativ de 26,8 milioane lei considerând efectuarea unei citiri la un interval de 6 luni.

Suma calculată se dublează dacă se ia în calcul efectuarea citirilor la un interval de 3 luni. Conform prevederilor OUG nr. 143/2021, pentru clienţii casnici se impune emiterea facturilor de regularizare pe baza datelor de consum reale comunicate de OD la un interval de maxim 3 luni.

Precizăm că implementarea SMI reduce costurile cu citirea contoarelor, însă induce în tariful de distribuţie alte costuri: costuri de capital aferente investiţiei SMI, costuri pentru asigurarea securităţii cibernetice, costuri de întreţinere a noilor echipamente.

*intertitlurile și sublinierile/îngroșările aparțin redacției

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?