ANI: Primari, viceprimari şi consilieri, în incompatibilitate/conflict de interese - LISTA
Autor: Mihai Ciobanu | Publicat pe: 18 oct, 10:10
WhatsApp
Pexels.com
Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 13 aleşi locali.

"TAIFAS MARIAN, Primar al Comunei Horia, Jud. Tulcea

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04 septembrie 2017 - 20 iulie 2021, întrucât, a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia de primar şi calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

CREŢU OVIDIU TEODOR, fost Primar al Mun. Bistriţa, Jud. Bistriţa-Năsăud

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar 2016 - 2020, CREŢU OVIDIU TEODOR a semnat ordonanţări de plată şi facturi cu menţiunea "bun de plată" pentru societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată figurează ca acţionar şi a realizat venituri din dividende, încălcând astfel prevederile art. 70 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 (text în vigoare începând cu data de 05.07.2019).

PÎRVULESCU VIRGIL, Viceprimar al Mun. Râmnicu Vâlcea şi Funcţionar public în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate ulterior alegerii în funcţia de consilier local al Mun. Râmnicu Vâlcea pentru mandatul 2020-2024, întrucât, în perioada 29 septembrie - 26 octombrie 2020, a exercitat simultan şi calitatea de funcţionar public, deşi la data 29 septembrie 2020 a intervenit suspendarea de drept a raportului de serviciu, încălcând astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 492, alin. (1) şi (2), lit. l) şi art. 513, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019.

BĂHNĂREANU MIHAI, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Tătărăni, Jud. Vaslui şi fost primar al comunei

G Ad:

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE PARCHET

În exercitarea mandatului de primar 2016 - 2020, a iniţiat proiectul de Hotărâre privind modificarea calităţii a două posturi de natură contractuală în funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi a semnat referatul de aprobare aferent proiectului de Hotărâre. În urma acestui proiect, a fost adoptată H.C.L. 29 octombrie 2019 în baza căreia a fost emisă la data de 31 octombrie 2019, Dispoziţia privind numirea soţiei persoanei evaluate în funcţia publică de execuţie de referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 (text în vigoare la data săvârşirii faptei).

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către BĂHNÄĂREANU MIHAI a infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal.

GRIGORUŢ ALEXANDRU, Consilier local în cadrul C.L. al Oraşului Dolhasca, Jud. Suceava

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27 octombrie 2020, întrucât exercită simultan cu calitatea de consilier local şi o funcţie contractuală în cadrul unui serviciu din cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 161/2003.

STOICA ION, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Filipeştii de Pădure, Jud. Prahova

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 octombrie 2020 - 18 iunie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcţia de consilier local şi funcţia de director general în cadrul unei societăţi comerciale înfiinţată de C.J. Prahova şi aflată în subordinea acestuia, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

PĂUNOIU CONSTANTIN CRISTIAN, fost Consilier local în cadrul C.L. al Oraşului Băbeni, Jud. Vâlcea (2016-2020)

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor care ar fi putut influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi reveneau, a participat la deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri a C.L. în data de 28 noiembrie 2019 prin care s-a aprobat modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale serviciilor şi instituţiilor de subordonare locală, printre care şi înfiinţarea funcţiei contractuale de conducere de administrator public în subordinea primarului. În baza acestei hotărâri, la data de 20 ianuarie 2020, prin dispoziţia primarului oraşului Băbeni, PĂUNOIU CONSTANTIN CRISTIAN a fost numit în funcţia de administrator public. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

BELU FLORIAN, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Unirea, Jud. Călăraşi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local, deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor care ar fi putut influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi reveneau, a participat deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri a C.L. în data de 22 martie 2021 privind închirierea prin atribuire directă a pajiştilor aflate în proprietatea privată a comunei. În baza acestei hotărâri, BELU FLORIAN a încheiat cu Primăria Comunei Unirea un contract de închiriere pentru suprafeţele de pajişti. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

MOLNOŞ AURELIAN GHEORGHE, fost Consilier local în cadrul C.L. al Oraşului Cernavodă, Jud. Constanţa

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local 2016 - 2020, a participat la deliberarea şi adoptarea unor Hotărâri ale C.L. în baza cărora au fost alocate sume de bani unei asociaţii în cadrul căreia MOLNOŞ AURELIAN GHEORGHE a deţinut funcţia de preşedinte executiv. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 (text în vigoare până la data de 05.07.2019), art. 46 din Legea nr. 215/2001 (text în vigoare până la data de 05.07.2019) şi art. 228, alin.1, lit. f) şi alin. (2) din O.U.G. 57/2019 (text în vigoare începând cu data de 05.07.2019).

RĂDUŢ CRISTINEL DANIELUS, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Constantin Daicoviciu, Jud. Caraş - Severin

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 - 2020, RĂDUŢ CRISTINEL DANIELUS a participat la deliberarea şi adoptarea H.C.L. din 31 martie 2020 prin care s-a hotărât darea în administrare pe 10 ani a unui teren în suprafaţă de 877 mp situat în intravilanul localităţii Prisaca din comuna Constantin Daicoviciu, către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Cadrul C.J. Caraş - Severin, cu intenţia de a construi un imobil care să deservească centrului în cadrul căruia persoana evaluată deţine o funcţie contractuală de conducere. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003 şi prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. d) din O.U.G. 57/2019.

BOLDEA GRIGORE IOSIF, fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Prigor, Jud. Caraş Severin

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 - 2020, societatea comercială în cadrul căreia soţia acestuia deţine funcţia de administrator şi calitatea de asociat unic a furnizat servicii comerciale Primăriei Prigor, încălcând prevederile art. 90, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003.

URSU TITINEL, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Fălciu, Jud. Vaslui

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 - 2020, a participat la deliberarea şi adoptarea H.C.L. din data de 27 ianuarie 2020 privind aprobarea concesionării prin licitaţie a unui teren extravilan în suprafaţă de 27,10 ha aparţinând domeniului privat al comunei Fălciu. În temeiul acestei hotărâri a fost derulată procedura de licitaţie, iar unicul ofertant, respectiv societatea comercială al cărei administrator unic este persoana evaluată şi în cadrul căreia deţine şi calitatea de asociat împreună cu fratele său a fost declarată câştigătoare. La data de 27 aprilie 2020 persoana evaluată a semnat (în calitate de reprezentant al societăţii) contractul de concesiune încheiat cu Primăria com. Fălciu (în calitate de concedent) având ca obiect folosinţa suprafeţei agricole pe durata a 5 ani, în temeiul căruia societatea a încasat de la A.P.I.A. - Centrul judeţean Vaslui suma de 885.973, 48 Lei. Până la data de 27 ianuarie 2020, societatea comercială a depus cereri unice de plată (aferente campaniilor 2007 - 2019) în baza cărora a fost încasată de la A.P.I.A. - Centrul judeţean Vaslui suma totală de 5.914.809,64 Lei. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) şi c) şi alin. (2) - (5) din O.U.G. nr. 57/2019.

STOICAN ALIN IULIAN, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Dragodana şi fost funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei Dragodana, Jud. Dâmboviţa

INCOMPATIBILITATE

În perioada 21 octombrie - 24 decembrie 2020, a deţinut simultan atât funcţia publică de execuţie în cadrul Primăriei comunei Dragodana cât şi funcţia de consilier local în cadrul C.L. al com. Dragodana, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 460 din O.U.G. 57/2019. De asemenea, persoana evaluată a încălcat şi prevederile art. 97, alin. (1) şi alin. (2), lit. b) din Legea nr. 161/2003, întrucât avea obligaţia de a-şi suspenda raportul de serviciu din cadrul primăriei, atât pe perioada desfăşurării campaniei electorale din luna septembrie a anului 2020 cât şi până la încetarea funcţiei eligibile de consilier local în care a fost ales", informează ANI.

WhatsApp
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?
Crossuri parteneri
DCBusiness.ro
DCBusiness.ro
DCMedical.ro
DCMedical.ro
StiriDiaspora.ro
StiriDiaspora.ro
DefenseRomania.ro
DefenseRomania.ro
Spectacola.ro
Spectacola.ro