Adrian Năstase, scrisoare către Dacian Cioloș
Data publicării:
Autor: Crişan Andreescu
WhatsApp
Adrian Năstase i-a scris lui Dacian Cioloș, după ce unul dintre miniștrii tehnocrați ar fi afirmat că  Fundația Europeană Titulescu ar avea datorii și nu și-ar fi publicat raportul de activitate, așa cum prevede legea.

Stimate domnule Prim Ministru,

În ultimele zile, diverse publicații și site-uri de știri au publicat articole care au la bază prezentarea pe care Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Social, d-na Violeta Alexandru, a făcut-o în data de 8 septembrie a.c., în cadrul Ședinței de Guvern, cu privire la situaţia statistică şi principalele concluzii rezultând din evaluarea aplicării cadrului legal privitor la Situaţia asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică.

În legătură cu informațiile referitoare la Fundația Europeană Titulescu, doresc să folosesc această ocazie pentru a vă transmite punctul de vedere oficial al acesteia.

Fundaţia a fost constituită la 15 martie 1991 (sub egida Academiei Române și a Ministerului afacerilor externe), având drept scop omagierea personalităţii şi operei lui Nicolae Titulescu, eminent om politic, diplomat şi jurist, un veritabil simbol de gândire europeană. Printre membrii fondatori, se află prestigioase personalităţi ale vieţii politice şi academice româneşti şi din străinătate, printre care Thierry de Montbrial (preşedintele Institutului francez pentru Relaţii Internaţionale), Jean Paul Carteron (fondatorul Forumului Crans-Montana), Jean d'Ormesson (membru al Academiei Franceze), Kyra Hermes Bodart (Secretar al Academiei Diplomatice Internaţionale de la Paris), academicienii Dan Berindei şi Răzvan Theodorescu ş.a. În prezent, din Consiliul FET fac parte, printre alţii, dl. Ionel Valentin Vlad (Preşedintele Academiei Române, membru de drept), dl. Lazăr Comănescu (ministrul afacerilor externe, membru de drept), dl. Florin Georgescu (Vicepreşedinte, Prim-Viceguvernator al Băncii Naţionale a României).

În această primăvară, FET a sărbătorit 25 de ani de la constituire, în cadrul unui eveniment la care au participat mulți dintre cei care, în toată această perioadă, au sprijinit și s-au alăturat proiectelor noastre.

Fundației Europene Titulescu i-a fost atribuit statutul de fundație de utilitate publică la data de 13 iunie 2002 (prin urmare la mai bine de 11 ani de la înființare), prin HG nr. 602, în temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 38 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

[citește si]

În baza acestui statut, în temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, la data de 30 iulie 2002, prin HG nr. 784/2002, Fundației i s-a dat spre folosință gratuită, pentru o perioadă de 49 de ani, un imobil situat în Șos. Kiseleff nr. 47 sector 1 București, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (R.A.A.P.P.S.). Contractul dintre Fundația Europeană Titulescu și Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar SAIFI) a fost încheiat în septembrie 2002.

Pentru cei care nu cunosc acest aspect, trebuie să fac precizarea că această clădire a aparținut chiar lui Nicolae Titulescu, ceea ce a constituit rațiunea principală pentru care imobilul a fost atribuit Fundației care îi poartă numele și care și-a definit drept misiune principală redarea, către contemporaneitate, a operei marelui diplomat și omagierea personalității sale. Cu siguranță că sunt mulți aceia care au uitat (sau chiar nu știu) că Fundația a fost aceea care, în 1992, a efectuat demersurile pentru repatrierea osemintelor lui Nicolae Titulescu și înmormântarea lor, conform dorinței sale testamentare, la Brașov.

În privința obiectelor de inventar și a valorii lor, ele se află exclusiv în proprietatea administratorului, ele neaparținând fundației. Nu cunosc criteriile după care le-a fost stabilită valoarea contabilă, ele fiind în sarcina SAIFI.

Conform art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 784/2002, "cheltuielile aferente consumului de energie electrică, gaze, apă, canal, telefon, precum şi celelalte cheltuieli privind folosinţa şi întreţinerea bunurilor prevăzute la art. 1, inclusiv impozitele şi taxele locale corespunzătoare, se suportă de Fundaţia Europeană "Titulescu", pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".

În ceea ce privește susținerea, din fonduri publice, a activităților Fundației, doresc să vă aduc la cunoștință că, de la 1 ianuarie 2005 și până în prezent, Fundația Europeană Titulescu nu a mai beneficiat de niciun fel de fonduri de la bugetul de stat, resursele financiare fiind constituite exclusiv din sponsorizări, activități economice, redirecționări ale impozitului pe profit/venituri din partea unor persoane fizice și cotizații anuale. Detaliile privind sursele de finanțare ale Fundației sunt disponibile la Ministerul Finanțelor Publice.

Urmare acestei situații care a avut efecte semnificative asupra bunei funcționări a Fundației, au existat unele perioade în care s-au acumulat datorii către Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar din cadrul R.A.A.P.P.S., însă Fundația Europeană Titulescu a achitat integral aceste datorii (inclusiv dobânzi și penalități), ultima tranșă fiind virată la data de 29 august 2016, în prezent neavând niciun fel de debite către bugetul de stat sau furnizori. Probabil că d-na ministru Alexandru, la momentul prezentării situației în plenul Ședinței de Guvern, nu a beneficiat de datele actualizate.

În privința obligației legale, pentru fundațiile cu statut de utilitate publică, de a depune anual raportul de activitate și extrasul situației financiare, doresc să vă informez că Fundația Europeană Titulescu a depus aceste documente atât la Monitorul Oficial cât și la Ministerul Justiției, excepție făcând anii 2007, 2008, 2010 și 2011. Actuala conducere a Fundației nu a avut cunoștință de încălcarea acestei prevederi pentru anii respectivi, aflând această informație numai după publicarea situației respective de către Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Social.

Cu toate acestea, rapoartele de activitate ale Fundației Europene Titulescu pentru perioada 2001 – 2016 sunt publice, ele aflându-se pe site-ul FET (http://www.titulescu.eu/category/fundatia-europeana-titulescu/rapoarte-de-activitate). Profit de această ocazie pentru a vi le transmite, în totalitate, în anexă (289 de pagini).

Personal, salut demersul inițiat de d-na ministru Violeta Alexandru în privința evaluării activității asociațiilor și fundațiilor căci, în acest fel, consider că va exista o situație mult mai clară a programelor desfășurate de societatea civilă. M-aș bucura dacă, la finalul acestei analize, vor fi stabilite și criterii după care s-ar putea acorda o susținere mai mare, din partea autorităților, pentru acele organizații care își îndeplinesc cu adevărat misiunea de a-și aduce o contribuție reală la viața comunității.

În speranța că punctul nostru de vedere va clarifica unele informații care au fost preluate și interpretate – din ignoranță sau cu rea credință – în spațiul public, vă asigur, stimate domnule Prim Ministru, de toată deschiderea mea pentru un dialog autentic și de substanță pe tema relației cu societatea civilă.

Cu aleasă considerație,

Adrian NĂSTASE

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News


WhatsApp
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?
pixel